Úvod » Pomoc » Doména

Pomoc - Doména

POZOR:
Aktualizujte si vase udaje na www.nic.sk do 15.5.2017. Viac info v bode 23 nizsie.

1. Čo je doména druhej úrovne?

2. Ako si objednám (zaregistrujem) doménu .SK?

3. Koľko stojí doména?

4. Kto je držiteľ domény?

5. Ako si zaregistrujem ostatné domény?

6. Chcem zmeniť držitela domény

7. Chcem zmeniť názov domény

8. Môže si niekto registrovať doménu, keď je platne registrovaná?

9. Prečo musím platiť ďalší rok registračný poplatok za doménu, ktorú mám registrovanú?

10. Koľko domén si môžem zaregistrovať?

11. Dá sa doména zrušiť okamžite?

12. Ako zmením DNS (NS) na doméne?

13. Kde zmením DNS záznamy na doméne?

14. Čo je "Predĺženie platnosti domény"?

15. Je možné registrovať doménu, ktorú som nenašiel v cenníku ?

16. Po zmene DNS (DNS záznamov) sa zmena neprejavila.

17. Ako pošlem screenshot (fotku obrazovky) s chybovým hlásením?

18. Čo je SK-NIC identifikátor?

19. Chcem si objednať iba registráciu domény bez hostingu.

20. Môžem si objednať iba hosting, ak mám už zaregistrovanú doménu?

21. Ako zmením majiteľa domény?

22. Čo znamená stav .SK domény EXPIRED (DEACTIVED, HELD, DELETED...)?

23. Aktualizácia údajov držiteľa .SK domén do 1.6.2017

24. Neviem sa prihlásiť na www.nic.sk

 

1. Čo je doména druhej úrovne?
Chcete vedieť, čo je to doména a z čoho sa skladá

Ak chcete umiestniť váš webový projekt na internet, potrebujete doménu druhej úrovne, aby ste dali svojmu projektu meno. O čo ide?

♦ Je to skupina unikátnych alfanumerických znakov používaných na jednoznačnú identifikáciu počítača - servera (na ktorom beží Vaša webová stránka a emaily) v sieti.
♦ Pomenovanie "Doména druhej úrovne" znamená, že ide o doménu priradenú k top level doméne.
♦ Top level doména je doména prvej úrovne a môže byť národná (.SK, .CZ, .AT,...) alebo generická - nadnárodná (.COM, .EU, .NAME,...).
♦ Kombinácia domény prvej a druhej úrovne sa v praxi označujú slovom DOMÉNA (nic.sk, google.com, ...).
♦ Doménový názov - doména je celosvetovo unikátna. Platne registrovanú doménu si nemôže zaregistrovať iný subjekt.
♦ Doménový názov môžu tvoriť iba alfanumerické znaky a pomlčka "-" bez medzier. Znaky ako +, -, ?, # diakritika a medzery nie sú povolené.

2. Ako si zaregistrujem (objednám) doménu .SK :
Pokiaľ máte problém s objednávkou domény online, môzete objednávku zaslať aj emailom na info@nic.sk . Do emailu uvediete názov domény, fakturačne údaje a kontaktný telefón.

Postup online objednáky:
I. Do tmavosivého poľa vpravo: Je Vaša doména voľná? napíšte názov domény, zvoľte koncovku (prednastavená je .SK) a odkliknite červené tlačítko OVER DOMÉNU.
II.
-Ak doména nie je voľná zobrazí sa červeny text: "Doména je obsadená" a je potrebné cez OVER DOMÉNU pohľadať iný doménový názov, ktorý je voľný.
-Ak je doména voľná, tak sa zobrazí modrý text:
Gratulujeme, Doména 'nazov.koncovka' je voľná. Neváhajte si ju zaregistrovať!
a stránka Vám ponúkne na výber hosting, alebo samotnú registráciu doménového názvu.
III. Kliknete na červené tlačítko OBJEDNÁVKA v riadku s hostingom aký chcete objednať.
Ak chcete iba smotnú registráciu doménového názvu, bez hostingu, tak kliknite na OBJEDNÁVKA v riadku REGISTRÁCIA
IV. Doména s hostingom sa pridá do virtuálneho košíka.
-Ak chcete objednať ďalšiu doménu, opakujte znova krok I. IV.
-Ak nechcete do košíka pridať ďalšiu doménu, tak stlačíte dolu šedé tlačítko OBJEDNAŤ.
V. Systém vás vyzve, aby ste sa, buď prihlásili, alebo nanovo registrovali.
-Ak máte PRIHLASOVACIE MENO a HESLO tak ich vyplňte, kliknite PRIHLÁSIŤ a pokračujte bodom VI.
-Alebo v časti REGISTRÁCIA vyplňte nové PRIHLASOVACIE MENO (emailovú adresu akú používate), HESLO, ďalšie údaje a dolu kliknite tlačitko ĎALEJ.
V otvorenej obrazovke VYTVORENIE ADMINISTRAČNEJ ADRESY vyplníte ďalšie údaje držiteľa domény a kliknite tlačítko ULOŽIŤ.
Zobrazí sa vám obrazovka MOJE ADRESY kde môžete upraviť, alebo pridať administračnú, fakturačnú a poštovú adresu a následne kliknite POKRAČUJ V OBJEDNÁVKE.
VI. v okne OBJEDNÁVKA si skontrolujte objednané služby a zvolené kontakty a môžete dopísať poznámku k objednávke (ak vyplníte aj poznámku, tak faktúru vám vystavíme manuálne, nie automaticky).
Následne dokončíte objednávku kliknutím na tlačítko ZÁVAZNE OBJEDNAŤ .Zobrazí sa vám modrý text: "Objednávka je úspešne ukončená a ....." a o niekoľko minút obdržíte email s potvrením prijatia objednávky.
 

TYP REGISTRÁCIE .SK DOMÉNY:

1. Štandardná (normálna) registrácia: Je potrebné mať pridelený SK-NIC identifikátor (tvar LLLL-NNNN). Ak ho nevlastníte, no ste plnoletým občanom Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na Slovensku, tak vám po vyplnení objednávky zašleme e-mailom na podpis rámcovú znluvu. Až po doručení zmluvy poštou (alebo emailom so zaručeným elektronickým podpisom) vám bude pridelený SK-NIC identifikátor, Pri takejto registácii sa stanete skutočným držiťeľom .SK domény, overiteľným cez whois databázu držiteľov.
2. Zrýchlená registrácia (nečaká sa na doručenie a akceptovanie rámcovej zmluvy). Pre urýchlenie spustenia domény poskytujeme možnosť registrácie domény na našu spoločnosť. Doména bude v tomto prípade spustená v priebehu 24 hodín (v pracovné dni) po prijatí platby za doménu. Faktúra je zasielaná po obdržaní objednávky. Klienti zo zahraničia môžu využiť iba túto možnosť, nakoľko .sk (slovenské) domény môžu vlastniť iba slovenské subjekty. Doménu je možné kedykoľvek previesť na jej majiteľa po vybavení náležitostí u Národného registrátora za poplatok potrebný pre overenie podpisov (4,- Euro + DPH).

3. Koľko stojí doména?
♦ Ceny domén sú rôzne a závisia od danej krajiny. Niekedy je podmienkou aj rezidentný subjekt - teda, že v danej krajine máte trvalý pobyt.

Cenník európskych domén

Cenník domén z iných kontinentov
 

4. Kto je držiteľ domény?
Držiteľ domény je majiteľ domény. Majiteľom domény sa môže stať každý občan SR alebo právnická osoba so sídlom na Slovensku. Pri registrácii domény vyberiete možnosť ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA a my Vám zašleme e-mailom rámcovú zmluvu na podpis. Až po doručení zmluvy poštou Vám vystavíme faktúru, Pri takejto registácii sa stanete skutočným držiťeľom .SK domény, overiteľným cez whois databázu. 

Ak Vám postačí, že si doménu len prenájmete, zvoľte si možnosť ZRÝCHLENÁ REGISTRÁCIA. Doména bude v tomto prípade spustená v priebehu 24 hodín po prijatí platby za doménu. Faktúra je zasielaná po obdržaní objednávky. Klienti zo zahraničia môžu využiť iba túto možnosť, nakoľko .sk (slovenské) domény môžu vlastniť iba slovenské subjekty. Doménu je možné kedykoľvek previesť na jej majiteľa po vybavení náležitostí u Národného registrátora za poplatok potrebný pre overenie podpisov (4,- Euro + DPH).

5. Ako si zaregistrujem ostatné domény (COM, EU, CZ, TV a iné):
♦ Do čierneho poľa vľavo Je vaša doména voľná? napíšete názov domény, zvolíte koncovku (EU, CZ, COM atď) a kliknite červené tlačítko OVER DOMÉNU.
♦ Ak je doména voľná, zobrazí sa text:

Gratulujeme, Doména 'nazov.koncovka' je voľná. Neváhajte si ju zaregistrovať!

  a stránka Vám ponúkne na výber hosting, alebo samotnú registráciu doménového názvu. Kliknete na OBJEDNÁVKA v riadku s požadovaným hostingom
♦ Doména s hostingom sa pridá do virtuálneho košíka. Ak súhlasíte, stlačte OBJEDNAŤ.
♦ Vyzveme Vás vyplniť údaje držiteľa, fakturačné údaje a vybrať si spôsob registrácie.
♦ Po spracovaní objednávky Vám bude v pracovné dni zaslaná faktúra emailom, aj klasickou poštou.
 

6. Chcem zmeniť držiteľa domény:
Je potrebné sa prihlásiť na moj.nic.sk.
V administrácii si vyberiete položku MOJE ADRESY a vyplníte si nové údaje (záložka NOVÁ). Môžete si vyplniť administračnú, fakturačnú a poštovú adresu.
Následne pôjdete do menu MOJE DOMÉNY a tam si nové kontakty priradíte k doménam, pre ktoré chcete údaj zmeniť
Ak ide o zmenu slovenskej (.SK) domény, e-mailom Vám zašleme na podpis pripravený formulár, ktorý musí podpísať pôvodný aj nový držiteľ, pričom podpis pôvodného držiteľa musí byť overený u notára, alebo na matrike.

7. Chcem si zmeniť názov domény:
Doménový nazov je unikátny a jeho platnosť všade na svete je štandardne jeden rok. Nie je možné ho prepísať. Je však možné objednať si nový doménový názov a pôvodný nechať expirovať.

8. Môže si niekto zaregistrovať doménu, ktorá je platne registrovaná?
Doména je unikátna a pokiaľ je platne registrovaná, nikto iný si ju nemôže znova registrovať. Je však možné registrovať si rovnakú doménu druhej úrovne na inej top level doméne.

Napríklad: doména nic.sk je registrovaná. Je však možné objednať si doménu nic.com, nic.eu. nic.cz. Samozrejme za predpokladu, že doménový názov s inou koncovkou je voľný. Na overenie, či je doménový názov voľný, môžete použiť overovač na našej stránke.

9. Prečo musím aj ďalší rok platiť registračný poplatok za doménu, ktorú mám už registrovanú?
Ide o ročný registračný poplatok, ktorý sa za doménu druhej úrovne platí štandardne všade na svete na jeden rok.

10. Koľko domén si môžem zaregistrovať?
Počet domén nie je obmedzený.

11. Dá sa zrušiť doména okamžite?
Doménu je možné štandardne zrušiť (nechať expirovať) rok po registrácii, alebo obnovení. Ak chcete ukončiť svoju webovú činnosť, môžete cez ftp zmazať obsah stránky, a cez administračné rozhranie admin.nic.sk môžete zmazať emailové adresy.
Na moj.nic.sk si potom po prihlásení v menu MOJE DOMÉNY zmeníte predlžovanie domény na NEPREDLŽOVAŤ. Doménu prestanete vlastniť k určenému dátumu.

12. Ako zmením DNS (NS) na doméne?
Po prihlásení na www.nic.sk si v šedom menu MOJE DOMÉNY otvorte doménu na editáciu (ikona ceruzky). Požadované názvy NS je možné zadať v záložke DNS SERVERY.
Názvy DNS NIC Hostingu sú ns1.nic.sk, ns2.nic.sk, ns3.nic.sk, ns4.nic.sk.

13. Kde zmením DNS záznamy na doméne?
DNS záznamy (A, CNAME, MX,...) je možné zmeniť po prihlásení na www.nic.sk . V pravom menu MOJE DOMÉNY otvoríte editáciu domény (ikona ceruzky). Ak máte na doméne nastavené naše DNS (ns1.nic.sk, .. ns4.nic.sk) tak sa Vám zobrazuje záložka DNS ZÁZNAMY.
Ak záložku DNS ZÁZNAMY nemáte tak si podľa bodu 12. tohto helpu pridajte naše DNS servery a o niekoľko hodín (do 48 hodín) sa zobrazí aj záložka DNS ZÁZNAMY.

14. Čo je "Predĺženie platnosti domény"?
V menu MOJE DOMÉNY v záložke VŠEOBECNÉ je voľba PREDĹŽENIE PLATNOSTI DOMÉNY. Tu si môžte nastaviť počet rokov, na koľko si chcete doménu predplatiť. Pri najbližšej ročnej faktúre Vám bude faktúra vystavená na počet rokov, ako si tu nastavíte.
Ak zadáte voľbu NEPREDLŽOVAŤ, tak doména nebude ďalej fakturovaná a na konci ročnej registrácie ju necháme expirovať.

15. Je možné registrovať doménu na TLD, ktorú som nenašiel v cenníku?
O tejto možnosti sa vždy informujte emailom. Zistíme Vám podmienky a cenu registrácie.

16. Po zmene DNS (DNS záznamov) sa zmena neprejavila.
Zmena sa prejaví až o niekoľko hodín (do 48 hodín). Je to čas potrebný na to, aby si všetky servre, routre a počítače na celom internete aktualizovali údaje DNS záznamov.
Každé zariadenie ma nastavený čas automatického refreshu od 1 do 24 hodín a zariadenia si údaje na internete odovzdávajú postupne medzi sebou.

17. Ako pošlem screenshot (snapshot - fotku obrazovky) s chybovým hlásením?
Stlačením klávesy PrtScr (Print Screen), ktorá sa zvyčajne nachádza v pravej hornej časti klávesnice získate fotku obrazovky (nezobrazi sa Vám žiadne hlásenie na monitore).
Následne si otvoríte nejaký grafický editor (napr. Skicár/Paint) prípadne môžte použiť napr. Word a pomocov pravého tlačítka myši a voľby prilepiť/ vložiť (ctrl+V) vložíte fotku obrazovky.
Takto uložený obrázok zašlete ako prílohu.
Vo Windows10 je možné použiť NÁSTROJ NA VYSTRIHOVANIE (Snipping Tool) ktorý nájdete v menu počítača: VŠETKY APLYKÁCIE - PRÍSLUŠENSTVO
V mobilných zariadeniach sa dá najčastejšie spraviť screenshot (snapshot) stlačením navigačného tlačidla spolu s niektorým bočným tlačidlom.

18. Čo je SK-NIC identifikátor?
SK-NIC idenifikátor obdržíte ak sa zaregistujete u národného registratora .SK domén ako oprávnený držiteľ domén. Pomocou neho si môžte zaregistrovať (.SK) doménu priamo na Vás do whois databázy (budú sa v nej pri doméne zobrazovať Vaše údaje)..

19. Chcem si objednať iba registráciu domény bez hostingu.
Podľa návodu v bode 4 alebo 5 (vižšie) si overíte či je doména voľná na registráciu. Ak je voľná tak pri výbere hostingu kliknete na tlačitko OBJEDNÁVKA v riadku REGISTRÁCIA.

20. Môžem si objednať iba hosting, ak mám už zaregistrovanú doménu?
Ano je to možné. Hosting si objednáte ako prevod zaregistrovanej domény (voľba B) a do poznámky k objednávke uvediete že požadujete iba samotný hosting.

21. Ako zmením majiteľa domény?
♦ prihlásite sa na moj.nic.sk
♦ v záložke MOJE ADRESY vytvoríte novú ADMINISTRAČNÚ (pripadne aj FAKTURAČNÚ a POŠTOVÚ) adresu. Adresy je možné vzájomne kopírovať.
♦ v záložke MOJE DOMÉNY - kliknete na editáciu domény - a v ADRESY priradíte adresu k doméne, pre ktorú má byť použitá.

Pri .SK doméne Vám bude zaslaná emailom na el. adresu, akú mate uvedenú v administračnej adrese, žiadosť o zmenu držiteľa. Tú treba podpísať.
Pri ostaných doménach bude zmena zapísaná do whois do niekoľko hodín.

22. Čo znamená stav .SK domény EXPIRED (DEACTIVED, HELD, DELETED...)?
OK (DOM_OK) (1 rok)- doména je platne registrovaná na rok.
WARNED (DOM_WARN) (14 dní) - domeńa je platne registrovaná a je 28-15 dní pred expiráciou.
LAST NOTIFIED (DOM_LNOT) (14 dní) - doména je platne registrovaná a je 14-0 dní pred expiráciou.
EXPIRED (DOM_EXP) (14 dní) - doména je v stave 0-14 dní po expirácii. Je nefunkčná. Na predĺženie jej platnosti stačí vykonať úhradu za doménu.
HELD (DOM_HELD) (28 dní) -doména je v stave 15-42 dni po expirácii. Na obnovenie platnosti je potrebné uhradiť doménu a formulárom F5 opätovne potvrdit registrátora domény.
DELETED (DOM_DEL) (1 deň) - doména je v stave 43 dní po expirácii. Nasledovný deň bude uvoľnená na novú registráciu.
LOCKED (DOM_LOCK) (14 dní) - doména je dočasne, na 14 dni, rezervovaná a čaká sa na akceptovanie držiteľa (formulár F1) alebo na potvrdenie zmeny údajov držiteľa, alebo nového registrátora domeny (formulár F7)
TA (DOM_TA) (14 dní) - doména je technicky akceptovaná. Musí byť do 14 dní uhradená na rok  Inak sa dostane do stavu DEACTIVATED.
DEACTIVATED (DOM_DAKT) (14 dní) - doména nebola počas stavu TA uhradená. Je deaktivovaná, stále je rezervovaná pre držiteľa. Je ju ešte do 14 dni stále možné uhradiť na rok.

23. Aktualizácia údajov držiteľa .SK domén do 1.6.2017
Prosíme o kontrolu a prípadnú aktualizáciu vašich údajov držiteľa .SK domén.
Od 1.6.2017 sa ruší podmienka rezidentného subjektu na území SR.
Držiteľom .SK domény bude môcť byť hocikto z celého sveta. Podmienka je aby mal poštovú adresu v Európskom hospodárskom priestore (EU + pridružené krajiny).
Ďalej podľa nových pravidiel národného správcu domén (SK-NIC a. s.), nebude môcť registrátor (NIC Hosting s. r. o.), vystupovať ako oficiálny držiteľ .SK domén (ruší sa tzv. Zrýchlená registrácia - proxi).
Každá doména musí byť zapísaná na držiteľa, aký je uvedený ako administračná a poštová adresa v rozhraní na www.nic.sk .

POZOR: Domény, ktoré nebudú mať nastavenú správnu poštovú adresu v súlade s novým pravidlom do 15.5.2017, môžu byť zrušené.

Skontrolujte si poštovú adresu na www.nic.sk v MOJE ADRESY - POŠTOVÉ ADRESY.


Čo mám spraviť?:

(Vzhľadom na opakujúce sa otázky ohľadom zmien, ponúkame stručné zhrnutie čo treba spraviť):

  • 1. Prihlásiť sa na stránku https://moj.nic.sk/sk/login/index a v pravom menu MOJE ADRESY si skontrolovať či Adminstračná adresa je správna a či Poštová adresa je z EHP.
  • 2. Ak neviete heslo na https://moj.nic.sk/sk/login/index tak je možné si vygenerovať nové heslo podľa návodu nižšie: Neviem sa prihlásiť.
  • 3. Ak je Administračná adresa správna a Poštová adresa z EHP, tak nie je potrebné nič meniť.
  • 4. Ak adresy nie su správne, tak cez NOVÁ vytvoríte novú adresu. Potom cez pravé menu MOJE DOMÉNY otvoríte doménu na editáciu a priradíte k nej nové adresy.
  • 5. Všetky zmeny sa v whois prejavia až 31.5. automaticky na údaje, aké si dovtedy nastavíte. Nebude potom potrebný žiadny ďalší zásah zo strany majiteľa domény.

24. Neviem sa prihlásiť na www.nic.sk

Ak sa neviete prihlásiť na www.nic.sk , tak si môžete dať zaslať emailom výzvu na pregenerovanie nového hesla, cez voľbu zabudnutého hesla na: https://moj.nic.sk/sk/login/forgotten .
Vyplníte buď názov domény, alebo prihlasovacie meno (emailová adresa).
Systém vám zobrazí email, na aký zasiela odkaz pre zmenu hesla. Je potrebné kliknuť na odkaz, ktorý vám príde emailom (prihlasovacie meno býva štandardne emailová adresa).

 

Over doménu

Prevod zaregistrovanej domény
Ako vybrať dobrú doménu?

Kontakt

info@nic.sk
02/45 94 52 52
0908/11 22 11

Novinky

Aktualizácia údajov držiteľa domén do 1.6.2017. Viac info na v POMOC - DOMÉNA - bod 23
01.04.2017