Slovensky
Kontrol Panel : Správa domén
Objednávka : Nové domény
Webmail : Email cez web
WebPartner : Sprostredkovatelia

Úvod » Pomoc » Emailová schránka

Pomoc - Emailová schránka

Práca s webmailom. Nastavenie emailového klienta (Outlook Thunderbird, Lotus, ...). Vytvorenie emailových schránok. Nastavenie presmerovania, zasielania kópií a automatickej odpovede.

Preverte si cez moj.nic.sk , či nemáte schránky preplnené.

V nadchádzajúcom období dôjde k striktnejšiemu obmedzovaniu schránok, ktoré prekračujú limit.

1. Ako si nastavím e-mailovú adresu do počítača?
(aktualizované 1.06.2018)
2. Kde si môžem presmerovať emailovú schránku na inú adresu?

3. Ako si vytvorím mail, zruším ho alebo zmením heslo? (aktualizované 1.3.2018)

4. Nastavenie automatickej emailovej odpovede v čase neprítomnosti

5. Je možné sťahovať si emaily aj do mobilu?

6. Pošta prichádza, ale neodchádza (aktualizované 28.12.2017)

7. Odoslaná pošta sa mi vracia.

8. Z niektorej adresy neprichádza pošta.

9. Prišlo mi upozornenie na preplnenú emailovú schránku. Nie je to podvod?

10. V Thunderbird sa mi zobrazuje Error [Exception... "Component returned failure code: 0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE)

11. Chodí mi veľa SPAMU (správ o nedoručeni emailu).

12. Ako zmažem všetky emaily?

1. Ako si nastavím emailovú adresu do počítača?
Nastaviť si sťahovanie e-mailov do počítača môžete vďaka našej nápovede. Vyberte si druh programu, do ktorého chcete Vašu korenšpodenciu sťahovať:

OUTLOOKTHUNDERBIRD / GMAIL / WINDOWS MAIL /


Do emailového klienta, s nastaveným šifrovaním SSL, je potrebné používať názvy serverov také, aké nájdete po prihlásení na novy.nic.sk v menu Emaily - Nastavenie emailov.
t.j. v tvare: mailX.nic.sk (X-číslo mailservera).

Pre staršie účty (založené pred 1.6.2018) môžu naďalej poúžívať aj:
so šifrovaním SSL:
IMAP server: imap.nic.sk (port 993)
POP3 server: pop3.nic.sk (port 995)
SMTP server: smtp.nic.sk (port 465)

Pre emailové účty bez šifrovania môžete používať nastavenia:
bez šifrovania:
imap.DOMENA.TLD (port 143)
pop3.DOMENA.TLD (port 110)
smtp.DOMENA.TLD (port 25)

Prihlasovacie meno: /celá emailová adresa/

nastavenie MX záznamov, ak používate vlastné DNS:
DOMENA.TLD MX 10 mailin.mx-hub.cz
DOMENA.TLD MX 10 mailin.mx-hub.sk
DOMENA.TLD MX 10 mailin.mx-hub.net
DOMENA.TLD MX 10 mailin.mx-hub.eu

2. Kde si môžem presmerovať emailovú schránku na inú adresu?
Prihlásite sa do administrácie emailovej schránky na adrese
novy.nic.sk
Presmerovanie nastavíte cez úpravu emailovej schránky v menu EMIALY - EMAILOVÉ SCHRÁNKY

3. Ako si vytvorím mail, zruším ho alebo zmením heslo? (aktualizované 1.3.2018)
Prihlásite sa do administrácie emailovej schránky na adrese
moj.nic.sk
Úpravu emailovej schránky nájdete v menu EMIALY - EMAILOVÉ SCHRÁNKY

Ak neviete heslo do administrácie tak si ho môžete pregenerovať cez voľbu zabudnutého hesla na:
new.nic.sk/auth/lost

4. Nastavenie automatickej emailovej odpovede v čase neprítomnosti:
Nastavenie vykonáte na adrese roundcube.sk Nastavenia - Nastavenia e-mail schránok - Automatická odpoveď.
Prípadne prihlásením do administrácie domény na adrese moj.nic.sk  Pôjdete do menu Domény - Emaily - Emailové schránky - preklik na UPRAVIŤ - záložka AUTOODPOVEDAČ

5. Je možné sťahovať si emaily aj do mobilu?

Áno, je možné nastaviť si sťahovanie emailov do klienta v mobilnom telefóne. Pre niektoré telefóny je vhodnejšie nastaviť si POP3 a pre niektoré IMAP. Ohľadom nastavení konkrétneho telefónu je však potrebné  kontaktovať výrobcu telefónu.

Pozrite si aj našu nápovedu pre mobilné telefóny:

ANDROID/ I-PHONE / SYMBIAN

6. Pošta prichádza ale neodchádza. (Aktializovné 28.12.2017)
♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty (podľa nastavenia na moj.nic.sk Domény - Emaily - Nastavenie emailov - záložka Nastavenie e-mailových klientov).
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465 a nastavte zabezpečenie SSL. (SMTP server Vám potom odporúčame zmeniť na smtp.nic.sk)
♦ Ak vám nefunguje prijímanie, alebo odosielanie emailov cez emailový klient (najmä Iphone a niektoré verzie Outlook), tak si nastavte server prichádzajúcej aj odchádzajúcej pošty podľa nastavení ako máte uvedené na novy.nic.sk (napr. mail9.nameserver.sk).
♦ Bola zavedná GeoIP ochrana emailov. Ak ste v zahraničí, tak si musíte povoliť krajinu, v ktorej sa nachádzate. Ak používate Gmail, je potrebné povoliť USA a Írsko. 
 

7. Odoslaná pošta sa mi vracia.
♦ Overte, či zadávate správnu emailovú adresu.
♦ Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, overte situáciu, prípadne skúste e-mail na uvedenú adresu odoslať o niekoľko hodín neskôr.
♦ Ak posielate prílohu, tak skontrolujte, či nie je väčšia ako povoluje server odosielateľa, alebo prijímateľa. Skúste najprv odoslať email na rovnakú adresu bez prílohy.
♦ Kôli spam filtrom je potrebné, aby každý e-mail mal predmet, telo a aby počet príjemcov nepresiahol rozumnú hranicu (záleži od nastavenia konkrétneho SPAM filtra).
♦Ak sa vám vráti správa o nedoručení (UNDELIVERED MAIL), tak je v nej zvyčajne uvedený aj dôvod nedoručenia. Prípadne, ak je pre vás nezrozumiteľná, ju prepošlite nám na info@nic.sk.

8. Neprichádza pošta z niektorej adresy.
♦ Overte či odosielateľ zadáva správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela správu s prílohou, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech zašle email najprv bez prílohy.
♦ Skontrolute, či Váš Outlook neoznačil jeho poštu za spam a nepresunul ju do spamového koša. Skontrolujte Adresár Nevyžiadaná pošta (Spam), ktorý sa nachádza pravdepodobne niekde pod adresárom Doručená pošta.
♦Ak sa odosielateľovi vráti správa o nedoručení (UNDELIVERED MAIL), tak je v nej zvyčajne uvedený aj dôvod nedoručenia. Prípadne nech správu o nedoručení prepošle svojimu správcovi mailservera.

9. Prišlo mi upozornenie na preplnenú emailovú schránku. Nie je to podvod?
AK MÁTE AKÚKOĽVEK POCHYBNOSŤ ČI UPOZORNENIE NA PREPLNENÚ EMAILOVVÚ SCHRÁNKU JE OD NÁS, TAK NÁM EMAIL S VÝZVOU PREPOŠLITE NA info@nic.sk s doplňujúcou otázkou, či upozornenie je od nás.
Naše upozornenia na preplnenie schránky sú iba jednoduché textové oznámenia o stave preplenia. Neobsahujú žiadne výzvy, kde treba niekam klikať, vypĺňať vaše údaje, vypĺňať heslá alebo odpovedať na iný email ako na info@nic.sk.

(napríklad: 11.11.2017 bol zaznamenaný podvodný email s predmetom "Vážení Užívatelia", ktorý vyžaduje meno, heslo a alternatívny email.)

Všeobecné znaky podvodného emailu:

  • email odosielateľa nie je v tvare ...@nic.sk
  • obsahuje výzvu klikať na odkaz (link)
  • žiada vaše osobné údaje
  • žiada od vás heslo
  • žiada zaslať odpoveď na adresu, ktorá nie je v tvare ...@nic.sk (info-@nic.sk)
  • text nie je v slovenčine, alebo je v chybnej slovenčine. Často ide o preklad automatickým translátorom v nižšej kvalite.

10. V Thunderbird sa mi zobrazuje Error [Exception... "Component returned failure code: 0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE)
Ide o problém s doplnkami, ktoré sa snažia načítať nejaký súbor.
Je potrebné postupne vypínať rozšírenia cez Nástroje - Doplnky (Tools – Extensions) alebo nainštalovať nanovo emailový klient Thunderbird.

11. Chodí mi veľa SPAMU (správ o nedoručeni emailu).
Je potrebné rozlišovať či ide naozaj o SPAM, alebo o správy o nedroučení (Undelivered Mail ....)

Ak je to naozaj SPAM, teda nevyžiadaná reklamná, alebo obťažujúca pošta, ktorú spamfilter na servi neodiltroval, tak si skontrolujte na webmail.nic.sk nastavenie priečinka nevyžiadanej pošty.
NASTAVENIA - ŠPECIÁLNE PRIEČINKY - NEVYŽIADANÁ POŠTA musí byť zvolené SPAM
Filtrovanie spamu

Ďalej si skontrolujte vo filtri správne filtrovanie spamu 
spam filter


Ďalšie dofiltrovanie emailov je možné nastaviť si v emailovom klientovi (Outlook, Thunderbrid, Windows Mail, Lotus atď.).
Alebo si filter nastavíte cez webmail.nic.sk v OSOBNÉ NASTAVENIA - FILTRE.
Mailový server štandardne odmazáva a do schránok nedoručuje asi 2/3 emailov, ktoré sú evidentné spamy. No pri prísnejšom nastavení filtrovania hrozí, že prestanú byť doručované aj emaily, ktoré nie sú SPAMy.

Ak ide o správy o nedoručení (Undelivered Mail ....) a prichádza ich denne niekoľko desiatok, tak je možné, že niekto (robot) získal vaše heslo do schránky a generuje z nej spamy. Hrozí, že kôli bezpečnosti, bude vaša emailová schránka na mailservri zablokovaná.
Zmente si heslo do schránky na adrese admin.nic.sk/users a zabráňte jeho opätovnému zneužitiu. Nepoužívajte heslo v nezabezpečenom počítači, alebo pri pripojení cez neabezpečenú sieť (free WiFi, domáca nekryptovaná WiFi). Nezasielajte heslo odpoveďou na podvodné emaily, ktoré ho od vás vyžadujú, pod zámienkou údržby schránky. Na údržbu schránky od vás správca nepotrebuje heslo a nepotrebuje vidieť emaily, ktoré v nej máte.

12. Ako zmažem všetky emaily?
Na mazanie emalov iba z jedného - konkrétneho priečinka je vhodné požiť emailový klient (Outlook, Thunderbird, Windows Live Mail, Lotus...) v nastavení IMAP. Emaily ktoré zmažete z hociktorého priečinka budú automaticky zmazané zo servra.
POZOR: Po zmazaní ich už nebude možné obnoviť.

Ak chcete zmazať všetky doručené emaily tak, aby vám ostali vo vašom počítači, ale boli zmazane zo servra, je možné použiť aj emailového klienta v nastavení POP3. Zmaže však iba emaily z doručenej pošty. V spresnení vypnete voľbu, aby originály emailov, nechával na servri.
POZOR: Po stiahnutí zo servra budete mať všetky doručené emaily iba v počitači a na servri ich nebude možné obnoviť.
mazanie emailov outlook

Na mazanie emailov iba z jedného - konkrétneho priečinka je možné použiť aj rozhranie webmail.nic.sk . V "Osobné nastavenia - Priečinky" si zvolíte adresár, z ktorého chcete zmazť emaily a dolu (ikona ozubeného kolieska) kliknete "Vyprázniť".
mazanie emailov webamil.nic.sk
 

Over dom?nu

Prevod zaregistrovanej domény
Ako vybrať dobrú doménu?

Kontakt

info@nic.sk
02/58101064

Novinky

Podvodné emaily s faktúrou NAZOV.pdf.iso Viac info v POMOC-EMAIL
02.10.2018