Ak sa neviete prihlásiť na www.nic.sk , tak si môžete dať zaslať emailom výzvu na pregenerovanie nového hesla, cez voľbu zabudnutého hesla na: https://moj.nic.sk/sk/login/forgotten .
Vyplníte buď názov domény, alebo prihlasovacie meno (emailová adresa).

obnova zabudnuteho hesla na nic.sk

Systém vám zobrazí email, na aký zasiela odkaz pre zmenu hesla. Je potrebné kliknuť na odkaz, ktorý vám príde emailom (prihlasovacie meno býva štandardne emailová adresa).

Zmenu držiteľa do whois, pre .SK domény, vykonáte po prihlásení na novy.nic.sk v menu Domény – Detail – Zmena Držiteľa domény.
Systém pošle pôvodnému aj novému držiteľovi emailovú výzvu, ktorú je potrebné potvrdiť.

Zmenu zápisu držiteľa domény, pre iné ako .SK domény, požiadate novy.nic.sk tlačítko požiadavka.

Zmenu fakturačných kontaktov k doméne vykonáte po prihlásení na adrese novy.nic.sk .
-Ak chcete vykonať zmenu pre všetky domény a služby, ktoré máte v konte, tak požiadavku zadáte cez MOJ ÚČET – PROFIL – tlačítko ZMENA ODBERATEĽA SLUŽIEB
-Ak chcete fakturačný údaj zmeniť iba pre jednu doménu, alebo službu z vášho konta, tak je potrebné zaslať overenú požiadavku cez tlačítko POŽIADAVKA (vĺavo pod menu).

Ide o ročný registračný poplatok, ktorý sa za doménu druhej úrovne platí štandardne všade na svete na jeden rok.
Poplatok odvádzame za vás príslušnéku registru TLD (správcovi príslušnej koncovky).

Národný správca top level domény .SK (SK-NIC a.s.) testuje nové rozhranie pre registráciu domén.
Ak ste náhodou obdržali upozornenie na expiráciu domény s textom: „BEWARE – THIS IS JUST A TESTING E-MAIL“, tak upozornenie môžete ignorovať.

Ak si netrúfate sami na vykonanie prevodu, alebo máte ďalšie otázky, tak nás kontaktujte na adrese info@nic.sk.

 • V pravom čiernom okne „Je vaša doména voľná?“ kliknete na text „Prevod zaregistrovanej domény
 • V otvorenom okne v možnosti B vyplníte názov domény a koncovku – Top Level Doménu bez bodky (napr.: SK)
 • Po kliknutí na tlačitko „Ďalej“ sa buď prihlásite vo vášho existujúceho konta, alebo sa zaregistrujete nanovo.
 • Zvolíte si variant hostingu (alebo registráciu bez hostingu) a dokončite objednávku.
vyber webhostingu
 • Po prijatí objednávky obdržíte emailom faktúru za doménu (a do 1.9.2017 v prípade .SK domény aj formulár na potvrdenie zmeny).
 • Po prijatí úhrady od vás vyžiadame autorizačný kód transferu domény (AuthID) a zašleme vám prítupy na nahratie webstránky a nastavenie emailov na našich servroch.
 • Po doručení autorizačného kódu transferu a potvrdení, že webstránu aj emaily máte odzálohované a nahraté u nás, doménu prevedieme a presmerujeme na naše servre.

Zmena termínu nových pravidiel na 1.9.2017

Prosíme o kontrolu a prípadnú aktualizáciu vašich údajov držiteľa .SK domén.
Od (1.6.2017) 1.9.2017 sa ruší podmienka rezidentného subjektu na území SR.
Držiteľom .SK domény bude môcť byť hocikto z celého sveta. Podmienka je aby mal poštovú adresu v Európskom hospodárskom priestore (EU + pridružené krajiny).
Ďalej podľa nových pravidiel národného správcu domén (SK-NIC a. s.), nebude môcť registrátor (NIC Hosting s. r. o.), vystupovať ako oficiálny držiteľ .SK domén (ruší sa tzv. Zrýchlená registrácia – proxi).
Každá doména musí byť zapísaná na držiteľa, aký je uvedený ako administračná a poštová adresa v rozhraní na www.nic.sk .

POZOR: Domény, ktoré nebudú mať nastavenú správnu poštovú adresu v súlade s novým pravidlom do (15.5.2017) 15.8.2017, môžu byť zrušené.

Skontrolujte si poštovú adresu na www.nic.sk v MOJE ADRESY – POŠTOVÉ ADRESY.


Čo mám spraviť?:

(Vzhľadom na opakujúce sa otázky ohľadom zmien, ponúkame stručné zhrnutie čo treba spraviť):

 • 1. Prihlásiť sa na stránku https://moj.nic.sk/sk/login/index a v pravom menu MOJE ADRESY si skontrolovať či Adminstračná adresa je správna a či Poštová adresa je z EHP.
 • 2. Ak neviete heslo na https://moj.nic.sk/sk/login/index tak je možné si vygenerovať nové heslo podľa návodu nižšie: Neviem sa prihlásiť.
 • 3. Ak je Administračná adresa správna a Poštová adresa z EHP, tak nie je potrebné nič meniť.
 • 4. Ak adresy nie su správne, tak cez NOVÁ vytvoríte novú adresu. Potom cez pravé menu MOJE DOMÉNY otvoríte doménu na editáciu a priradíte k nej nové adresy.
 • 5. Všetky zmeny sa v whois prejavia až (31.5.) 1.9. automaticky na údaje, aké si dovtedy nastavíte. Nebude potom potrebný žiadny ďalší zásah zo strany majiteľa domény.

OK (DOM_OK)(1 rok)– doména je platne registrovaná na rok.
WARNED (DOM_WARN) (14 dní) – domeńa je platne registrovaná a je 28-15 dní pred expiráciou.
LAST NOTIFIED (DOM_LNOT) (14 dní) – doména je platne registrovaná a je 14-0 dní pred expiráciou.
EXPIRED (DOM_EXP) (14 dní) – doména je v stave 0-14 dní po expirácii. Je nefunkčná. Na predĺženie jej platnosti stačí vykonať úhradu za doménu.
HELD(DOM_HELD)(28 dní) -doména je v stave 15-42 dni po expirácii. Na obnovenie platnosti je potrebné uhradiť doménu a formulárom F5 opätovne potvrdit registrátora domény.
DELETED(DOM_DEL)(1 deň) – doména je v stave 43 dní po expirácii. Nasledovný deň bude uvoľnená na novú registráciu.
LOCKED(DOM_LOCK) (14 dní) – doména je dočasne, na 14 dni, rezervovaná a čaká sa na akceptovanie držiteľa (formulár F1) alebo na potvrdenie zmeny údajov držiteľa, alebo nového registrátora domeny (formulár F7)
TA(DOM_TA) (14 dní) – doména je technicky akceptovaná. Musí byť do 14 dní uhradená na rok  Inak sa dostane do stavu DEACTIVATED.
DEACTIVATED (DOM_DAKT) (14 dní) – doména nebola počas stavu TA uhradená. Je deaktivovaná, stále je rezervovaná pre držiteľa. Je ju ešte do 14 dni stále možné uhradiť na rok.

Ano je to možné.

Ak máte doménu registrovanú u nás, tak stačí vo vašom konte, v editácii domény zvoliť ZMENA BALÍKA

Ak máte doménu registrovnú cez iného správcu, tak hosting objednáte ako prevod zaregistrovanej domény(voľba B) na www.nic.sk.

Podľa návodu v bode 4 alebo 5 (vižšie) si overíte či je doména voľná na registráciu. Ak je voľná tak pri výbere hostingu kliknete na tlačitko OBJEDNÁVKA v riadku REGISTRÁCIA.

Stlačením klávesy PrtScr (Print Screen), ktorá sa zvyčajne nachádza v pravej hornej časti klávesnice získate fotku obrazovky (nezobrazi sa Vám žiadne hlásenie na monitore).
Následne si otvoríte nejaký grafický editor (napr. Skicár/Paint) prípadne môžte použiť napr. Word a pomocov pravého tlačítka myši a voľby prilepiť/ vložiť (ctrl+V) vložíte fotku obrazovky.
Takto uložený obrázok zašlete ako prílohu.
Vo Windows10 je možné použiť NÁSTROJ NA VYSTRIHOVANIE (Snipping Tool) ktorý nájdete v menu počítača: VŠETKY APLYKÁCIE – PRÍSLUŠENSTVO
V mobilných zariadeniach sa dá najčastejšie spraviť screenshot (snapshot) stlačením navigačného tlačidla spolu s niektorým bočným tlačidlom.

Zmena sa prejaví až o niekoľko hodín (do 48 hodín). Je to čas potrebný na to, aby si všetky servre, routre a počítače na celom internete aktualizovali údaje DNS záznamov.
Každé zariadenie ma nastavený čas automatického refreshu od 1 do 24 hodín a zariadenia si údaje na internete odovzdávajú postupne medzi sebou.

O tejto možnosti sa vždy informujte emailom. Zistíme Vám podmienky a cenu registrácie.

V menu DOMÉNY – ZMENA BALÍKA si môžete zmeniť variant hostingu.
Pri navýšení vám systém vystaví faktúru na nový hosting.
A zmeníte hosting na lacnejší, tak preplatok vám systém pripíše na kredit, z ktorého môžete neskôr uhradiť doménu, alebo službu.

DNS záznamy (A, CNAME, MX,…) je možné zmeniť po prihlásení na novy.nic.sk v menu DOMÉNY – DNS – DNS ZÁZNAMY 

Po prihlásení na novy.nic.sk v menu DOMÉNY – DNS – DNS SEREVRY 
Buď zvolíte DNS Primáne (automatické DNS NIC Hostingu).
Alebo zvolíte DNS Sekundárne, Terciálne, Externé a vyplníte vlastné názvy nameserverov.

Názvy DNS NIC Hostingu sú:
ns1.nic.sk, ns2.nic.sk, ns3.nic.sk, ns4.nic.sk alebo
ns1.nichosting.sk, ns2.nichosting.sk, ns1.nichosting.info, ns2.nichosting.info

Zmena DNS sa prejaví do 48 hodín.

Doménu je možné štandardne zrušiť (nechať expirovať) rok po registrácii, alebo obnovení. Ak chcete ukončiť svoju webovú činnosť, môžete cez ftp zmazať obsah stránky, a cez administračné rozhranie admin.nic.sk môžete zmazať emailové adresy.
Na novy.nic.sk si po prihlásení v menu DOMÉNY – DETAIL dáte zrušiť hosting, a prípadne aj samotnú doménu..

Počet domén nie je obmedzený.

Doména je unikátna a pokiaľ je platne registrovaná, nikto iný si ju nemôže znova registrovať. Je však možné registrovať si rovnakú doménu druhej úrovne na inej TLD (koncovke).


Napríklad: doména nic.sk je registrovaná. Je však možné objednať si doménu nic.com, nic.eu. nic.cz. Samozrejme za predpokladu, že doménový názov s inou koncovkou je voľný. Na overenie, či je doménový názov voľný, môžete použiť overovač na našej stránke.

Doménový nazov je unikátny a jeho platnosť všade na svete je štandardne jeden rok (alebo násobok roka). Nie je možné ho prepísať. Je však možné objednať si nový doménový názov a pôvodný nechať na konci platnosti exspirovať.

Je potrebné sa prihlásiť na novy.nic.sk.
Ak ide o .SK doménu tak zemnu zadáte cez Domény – Detail – Formulár na zmenu držiteľa.

Ak ide o inú TLD ako .SK, tak kliknete vľavo dolu na tlačítko „Požiadavka“ a zašlete údaje, na koho má byť doména prepísaná.

Od 1.9.2017 je postup registrácie .SK domény a ostatných TLD (koncoviek) rovnaký.
Postupujte podľa paragrafu 2, tohto návodu. Pri objednávke domény je potrebné pred overením zvoliť správnu TLD/koncovku (.com, .eu, .cz, .tv, …)

Držiteľom / majiteľom domény (na obdobie, na aké má doménu uhradenú) sa od 1.9.2017 môže stať občan alebo právnická osoba, ktorá má poštovú doručovaciu adresu v EHP (EU+Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.
Doručovacia adresa slúži na kontaktovnie majiteľa napríklad v prípade právnych sporov o vlastníctvo domény. Ak majiteľ nezareaguje na prípadnú výzvu, ktorú mu register zašle na doručovaiu adresu, tak hrozí zrušenie vlastníctva domény.

3. Koľko stojí doména?
♦ Ceny domén sú rôzne a závisia od danej krajiny. Niekedy je podmienkou aj rezidentný subjekt – teda, že v danej krajine máte trvalý pobyt.

Cenník európskych domén

Cenník domén z iných kontinentov
 

Chcete vedieť, čo je to doména a z čoho sa skladá?

Ak chcete umiestniť váš webový projekt na internet, potrebujete doménu druhej úrovne, aby ste dali svojmu projektu meno. O čo ide?

 • Je to skupina unikátnych alfanumerických znakov používaných na jednoznačnú identifikáciu počítača – servera (na ktorom beží Vaša webová stránka a emaily) v sieti.
 • Pomenovanie „Doména druhej úrovne“ znamená, že ide o doménu priradenú k top level doméne.
 • Top level doména je doména prvej úrovne a môže byť národná (.SK, .CZ, .AT,…) alebo generická – nadnárodná (.COM, .EU, .NAME,…).
 • Kombinácia domény prvej a druhej úrovne sa v praxi označujú slovom DOMÉNA (nic.sk, google.com, …).
 • Doménový názov – doména je celosvetovo unikátna. Platne registrovanú doménu si nemôže zaregistrovať iný subjekt.
 • Doménový názov môžu tvoriť iba alfanumerické znaky a pomlčka „-“ bez medzier. Znaky ako +, -, ?, # diakritika a medzery nie sú povolené.

Pokiaľ máte problém s objednávkou domény online, môzete objednávku zaslať aj emailom na info@nic.sk . Do emailu uvediete názov domény, fakturačne údaje a kontaktný telefón.

Postup online objednáky:
I. Do tmavosivého poľa vpravo: Je Vaša doména voľná? napíšte názov domény, zvoľte koncovku (prednastavená je .SK) a odkliknite červené tlačítko OVER DOMÉNU.
Názov domény zadávajte bez „www“ a bez koncovky (top level domény)
II.
-Ak doména nie je voľná (niekto ju už má registrovanú), alebo je zakázaná, zobrazí sa červeny text: „Doménu nemožno objednať“
domena nie je volna

Vtedy je potrebné cez OVER DOMÉNU pohľadať iný doménový názov, ktorý je voľný.
-Ak je doména voľná, tak  vám stránka ponúkne na výber hosting, alebo samotnú registráciu doménového názvu.

III. Kliknete na červené tlačítko OBJEDNÁVKA v riadku s hostingom aký chcete objednať.
Ak chcete iba smotnú registráciu doménového názvu, bez hostingu, tak kliknite na OBJEDNÁVKA v riadku REGISTRÁCIA
IV. Doména s hostingom sa pridá do virtuálneho košíka.
-Ak chcete objednať ďalšiu doménu, opakujte znova krok I. až IV.
-Ak nechcete do košíka pridať ďalšiu doménu, tak stlačíte dolu šedé tlačítko OBJEDNAŤ.
V. Systém vás vyzve, aby ste sa, buď prihlásili, alebo nanovo registrovali.
-Ak máte PRIHLASOVACIE MENO a HESLO tak ich vyplňte, kliknite PRIHLÁSIŤ a pokračujte bodom VI.
-Alebo v časti REGISTRÁCIA vyplňte nové PRIHLASOVACIE MENO (emailovú adresu akú používate), HESLO, ďalšie údaje a dolu kliknite tlačitko ĎALEJ.
V otvorenej obrazovke VYTVORENIE ADMINISTRAČNEJ ADRESY vyplníte ďalšie údaje držiteľa domény a kliknite tlačítko ULOŽIŤ.
Zobrazí sa vám obrazovka MOJE ADRESY kde môžete upraviť, alebo pridať administračnú, fakturačnú a poštovú adresu a následne kliknite POKRAČUJ V OBJEDNÁVKE.
VI. v okne OBJEDNÁVKA si skontrolujte objednané služby a zvolené kontakty a môžete dopísať poznámku k objednávke (ak vyplníte aj poznámku, tak faktúru vám vystavíme manuálne, nie automaticky).
Následne dokončíte objednávku kliknutím na tlačítko ZÁVAZNE OBJEDNAŤ .Zobrazí sa vám modrý text: „Objednávka je úspešne ukončená a …..“ a o niekoľko minút obdržíte email s potvrením prijatia objednávky.

Load More

Nenašli ste, čo ste hľadali?