Kvôli ochrane emailových schránok bola zavedená GeoIP ochrana emailov.
Ak niekto získa heslo do vašej Email schránky, či už pripojením cez nazabezpečené pripojenie (napriklad FreeWiFi, zdieľaná sieť,..) alebo cez napadnutý počítač/zariadenie. Tak nedokáže posielať spamy z vašej schrány z krajiny, ktorú nemáte povolenú.

Predovelené je posielanie iba zo Slovenska a okolitých štátov.
Ak chcete povoliť posielanie emailov z iného štátu, tak si ho do zoznamu povolených krajín pridáte cez moj.nic.sk v menu

  1. Domény – Emaily – Nastavenie emailov – záložka  „IP ochrana + GeoIP“ nastavíte globálne GeoIP pre všetky schránky

  2. Domény – Emaily – Emailové schránky – tlačítko „Upraviť“ pri emailovej schránke – záložka  „IP ochrana + GeoIP“  nastavíte GeoIP pre konkrétnu schránku.

Prioritu má nastavenie GeoIP pre schránku. Ak schránka nemá nastavené GeoIP, tak pre ňu platí globálne GeoIP .

1. V aplikácii si vyberte Nastavenia e-mailu/ E-mail settings. V ďalšiom kroku povolte aplikácii prijímať a odovzdávať dáta prostredníctvom internetu.

2. Pokračuje skúška pripojenia a privítanie na začiatku inštalácie.

3. Budete vyzvaní, aby ste napísali názov vášho konta a server sa pokúsi pripojiť.

4. Zadajte prístupové heslo. Mobilný telefón znova kontaktujte server.

5. Ak urobíte chybu, inštalácia si znova vypýta vaše údaje pre zopakovanie správnej voľby.

6.  Mail by mal byť dostupný a mali by ste sa dostať do svojej schránky.

1. V mobilnom telefóne vyhľadajte aplikáciu Mail a vyberte položku Ostatné.


2. Zvoľte príjímanie pošty cez IMAP a nastavte nasledovné údaje:

Server prichádzajúcej pošty:

Meno: Uvediete také, aké chcete, aby sa zobrazovalo.

Adresa: meno@nazov-vasej-domeny.sk

Hostitel: imap.nazov-vasej-domeny.sk

3. Nastavte si aj server odchádzajúcej pošty:

Hostiteľ: smtp.nazov-vasej-domeny.sk

Užívateľ: mailová adresa, ktorú chcete pridať

4. Mail je spustený.

Najčastejšie problémy pri nastavení:

Pošta prichádza ale neodchádza.
♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty cez NASTAVENIA>ÚČTY>rozkliknúť schránku>SERVER ODCHÁDZAJÚCEJ POŠTY
-meno (emailová adresa) a heslo majú byť rovnaké, ako na prichádzajúcu poštu.
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo priamo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465 a nastavte zabezpečenie SSL

Odoslaná pošta sa mi vracia.
♦ Overte či zadávate správnu emailovú adresu (neobsahuje medzery na začiatku, alebo na konci adresy atď.).
♦ Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, pokúste sa to overiť, alebo email pošlite o niekoľko hodín neskôr
♦ Pri posielaní prílohy overte, či nie je väčšia ako povoľuje server prijímateľa. Pošlite najprv email na rovnakú adresu bez prílohy.
♦ Ak sa vám vráti správa o nedoručení (UNDELIVERED), tak si z nej prečítajte dôvod neoručenia, prípadne ju prepošlite nám.

Neprichádza pošta z niektorej adresy.
♦ Overte či odosielateľ používa správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela prílohu, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech pošle email bez prílohy.
♦ Skontrolute, či Váš klient neoznačil jeho poštu za spam a nepresunul ju do nevyžiadanej pošty (Spam).
♦Ak sa odosielateľovi vráti správa o nedoručení, tak je v nej aj dôvod nedoručenia. Nech to preverí so svojim správcom mailservera.

Nastavenie konta ako IMAP.
Názov servra IMAP zadáte imap.DOMENA.TLD
-bez SSL použite port 143
-so zabezpečením pripojenia SSL použite port 993. Ak k emailom nemáte zakúpeny SSL certifikát, tak pri zapnutej voľbe SSL si emailový klient zrejme vyžiada potvrdenie bezpečnostnej výnimky.
♦Ak sa vám nesynchronizuje niektorý priečinok, tak v NASTAVENIA>ÚČTY>ROZŠÍRENÉ>IMAP skontrolujte či je názov priečinka (podpriečinok „Prijaté“) pomenovaný rovnako, ako je názov na webmail.nic.sk v OSOBNÉ NASTAVENIA>Špeciálne priečinky.

1. Medzi aplikáciami si vyhľadajte aplikáciu E-mail. Ak nemáte nastavený žiadny e-mail, zvoľte si pridať e-mail a vyplňte mail, ktorý chcete pridať a zadajte heslo.

2. Spomedzi možností vyberte možnosť POP3.

3. Vyplňte užívateľské meno (e-mail, ktorý chcete pridať), zadajte heslo a nastavte server POP nasledovne:

pop3.nazov-vasej-domeny.TLD (TLD=Top Level Doména napr. .sk, .com, .eu)

port: 110

Typ zabezpečenia: žiadne

Ak potrebujete používať pop3 na porte 995, tak je potrebne zapnúť šifrovanie SSL a po uložení potvrdiť akceptovanie výnimky, alebo všetkých certifikátov (pokiaľ nemáte sakúpený SSL certifikát pre emaily na vašej doméne).

(Ak chete konto použivat ako IMAP tak server si nastavte imap.nazov-vasej-domeny.TLD a port 143 bez zapnutej voľby SSL a 993 so zapnutou voľbou SSL).

4. V ďalšiom kroku nastavíte Server odchádzajúcej pošty nasledovne:

SMTP: smtp.nic.sk

PORT: 465

Typ zabezpečenia: SSL (prijať všetky certifikáty).

5. Zvolíme si, ako intenzitou sa má sťahovať pošta do mobilného telefónu. Prípadne, či chcete byť upozornený na príchod správy.

6. V poslednom kroku si zvolíme názov účtu a meno, ktoré sa má zobrazovať prijímateľom pošty.

1. V ponuke programov si nájdete Windows mail a spustíte nastavenia e-mailového účtu.

2. Po otvorení programu si vyberte v menu možnosť Tools / Nástroje a otvorte Accounts / účty. 

3. Pre vytvorenie nového účtu vyberte položku E-mail account.

4. V ďalšiom kroku je potrebné zadať svoje meno a priezvisko (tak, ako sa bude zobrazovať iným po prijatí e-mailu).

5. Vložte mailovú adresu, ktorú chcete nastaviť.

6. V ďalšiom kroku je potrebné nastaviť servery pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu nasledovne:

Prichádzajúca pošta: pop3.nazovdomeny.sk

Odchádzajúca pošta: smtp.nazovdomeny.sk

7. Nasleduje zadanie vášho užívateľského. Po zadaní údajov pokračujte ďalej, nastavenie by malo byť dokončené.

Najčastejšie problémy pri nastavení:

Pošta prichádza ale neodchádza.
♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty cez Súbor>Možnosti>E-mailové kontá>Vlastnosti>Servery: Ochádzhajúca pošta SMTP
♦ Nezabudnite zapnúť voľbu: „Server vyžaduje overenie“.
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo priamo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465, nastavte zabezpečenie SSL a zmeňte server odchádzajúcej pošty na: smtp.nic.sk

Odoslaná pošta sa mi vracia.
♦ Overte či zadávate správnu emailovú adresu (nie sú v nej medzery na začiatku, alebo na konci atď.).
♦ Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, skúste si to overiť, prípadne skúste email na uvedenú adresu odoslať o niekoľko hodín neskôr
♦ Ak posielate prílohu, tak skontrolujte, či nie je väčšia ako povoluje server odosielteľa, alebo prijímateľa. Skúste najprv odoslať email na rovnakú adresu bez prílohy.

Neprichádza pošta z niektorej adresy.
♦ Overte či odosielateľ zadáva správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela správu s prílohou, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech zašle email najprv bez prílohy.
♦ Skontrolute, či WindowsMail nepresunul email do spamového koša (Junk, Spam).
♦Ak sa odosielateľovi vráti správa o nedoručení, tak si v nej môže prečítať dôvod nedoručenia. Prípadne mu s tým pomôže jeho správca mailservera.

Nastavenie konta ako IMAP.
Názov servra IMAP zadáte:
-bez SSL použite port 143 a server imap.DOMENA.TLD
-so zabezpečením pripojenia SSL použite port 993 a server: imap.nic.sk
♦Ak sa vám nesynchronizuje niektorý priečinok, tak v Súbor>Možnosti>E-mailové kontá>Vlastnosti>IMAP skontrolujte či:
-v CESTA KOREŇOVÉHO PRIEČINKA máte zadané: „INBOX“
-máte zapnutú voľbu „Zisťovať prijatie nových správ vo všetkých priečinkoch“ a „Uložiť špeciálne priečinky na server IMAP“.
-Máte názov priečinka (v poli „Cesta priečinka“
) pomenovaný rovnako ako je zvolený názov na webmail.nic.sk v OSOBNÉ NASTAVENIA>Špeciálne priečinky.

Pred nastavením je potrebné cez novy.nic.sk v GeoIP povoliť krajiny USA a Írsko

Pri nastavovaní je treba spustiť 2 veci, ktoré podrobne vysvetlíme:

– možnosť odosielať e-maily v mene cudzieho konta

– sťahovanie pošty z iného konta do G-mailu

1. Spustíte si svoje konto na www.gmail.com.

V Gmaili si otvorité Nastavenia pošty, ktoré sa nachádza pod ozubeným kolieskom.

2. V Nastaveniach si zvolíte záložku Účty a import.

Pri položke Odoslať poštu ako: Vyberiete Pridať ďalšiu vlastnú e-mailovú adresu.

3. Nastavte si Meno (ako chcete, aby sa zobrazovalo druhým) a emailovú adresu, ktorú chcete importovať.

4. Pridanie Vám ponúkne dve možnosti odosielania pošty:

– prostredníctvom serverov GMAIL

– prostredníctvom nic.sk serverov SMTP (odporúčame)

5. Označíte Odoslať prostredníctvom nic.sk serverov SMTP a otvorí sa vám ponuka:

Server SMTP: smtp.nic.sk PORT: 25

Používateľské meno: celý e-mail

Heslo: heslo k prístupu do konta

(Alebo môžete použiť port:465 so šifrovaním SSL a názvom servera smtp.nic.sk)

pridat dalsiu e-mail adresu

6. Automat vám vygeneruje potvrdzovací e-mail, ktorý príde na vaše konto, ktoré chcete pridať.

Potvrďte link, alebo skopírujte kód. Stlačte OVERIŤ.

7. Účet sa pridal a môžete prostredníctvom neho posielať poštu.
Ak ho chcete používať ako hlavný e-mail, nastavte ho ako východzie nastavenie.

nastavenie

Nastavte, či chcete odpovedať vždy z hlavného konta, alebo nie.

8.  Ideme pridať emailový účet na sťahovanie cez POP3.

Pri položke Kontrolovať poštu pomocou protokolu POP3: Vyberiete Pridať vlastný e-mailový účet POP3

9. V prvom kroku pridáme e-mailovú adresu, ktorú chceme použiť.

Roztvorí sa ponuka:

nastavenie pop3

Nastavíme nasledujúce údaje:

Meno používateľa: celá emailová adresa

Heslo: heslo k e-mailu

POP serverpop3.nic.sk
Port: 995
Pri získavaní správy použivať vždy bezpečné spojenie (SSL): zapnúť

Môžete si vybrať

1. či chcete nechať kópiu správy na serveri, alebo ju mať „zálohovanú“ len na Gmaili

2. nastaviť bezpečnosť spojenia

3. či chcete, aby vám každý mail z adresy pomenoval Gmail záložkou s menom vášho e-mailu

4. priamo archivovať správy a neukladať ich v doručenej pošte

Účet sa správne nastavil.

10. Pri písaní novej správy máte na výber vybrať si odosielateľa. Predvolené je to konto, ktoré ste nastavili ako hlavné.

Program Thunderbird spustíte kliknutím myšou na ikonu na pracovnej ploche
(ak nemáte jeho ikonu modrého vtáka s obálkou na pracovnej ploche, tak program spustíte cez Štart>Programy>Mozilla Thunderbird)

1.
Kliknite v menu „Nástroje>Nastavenie účtov“
V ľavom menu kliknete „Pridať účet“;ĎALEJ)

2.
V okne Nastavenie nového účtu zvolíte voľbu „Poštový účet“. Potom kliknite na tlačítko „ĎALEJ“.

3.
V okne Identita zadáte do políčka Vaše meno, aké sa ma pri emailovej adrese zobrazovať (pri zadávaní mena nie je vhodné používať bodky, čiarky a bodkočiarky) do časti E-mailová adresa zadáte Vašu adresu.

4.
Informácie o serveri necháte predvolený typ servera prichádzajúcej pošty POP.
Do políčka Server pre príjem pošty zadáte pop3 podľa údajov aké Vám boli zaslané: napr. pop3.NAZOVDOMENY.TLD (TLD=Top Level Doména napr. .sk, .com, .eu, …)

5.
V okne Používateľské mená do políčka Používateľské meno pre príjem pošty zadáte Vaše PRÍSTUPOVÉ MENO (celá emailová adresa) a kliknete „ĎALEJ“.

6.
V ďalšom okne Názov účtu si môžte zadať Názov účtu prípadne ponecháte predvolené vyplnenie t.j. emailovú adresu a kliknete „ĎALEJ“.

7.
V poslednom okne si skontrolujete zadané údaje a kliknete „Dokončiť“.
Pri prvom stiahnutí emailu si Thunderbird vypýta prihlasovacie heslo, ktoré zadáte do príslušného políčka.

8.
Po uvedených úpravách by Vám mala začať prichádzať a odchádzať pošta, samozrejme za predpokladu, že počítač je pripojený k internetu a že pri korešpondencii používate správne emailové adresy. 🙂

=========================================

Zabezpečené pripojenie SSL
Ak sa rozhodnete využívať zabezpečené pripojenie SSL, je potrebné zmeniť:
-pre SMTP číslo portu na 465 a server: smtp.nic.sk
-pre POP3 číslo portu na 995 a server pop3.nic.sk
-pre IMAP číslo portu na 993 a serve:map.nic.sk

Najčastejšie problémy pri nastavení:

Pošta prichádza ale neodchádza.
♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty cez Nastaenie účtov>Server pre odosielanie pošty SMTP
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo priamo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465, nastavte zabezpečenie SSL a server: smtp.nic.ski

Odoslaná pošta sa mi vracia.
♦ Overte či zadávate správnu emailovú adresu
♦ Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, overte situáciu, prípadne skúste email na uvedenú adresu odoslať o niekoľko hodín neskôr
♦ Ak posielate prílohu, tak skontrolujte, či nie je väčšia ako povoluje server odosielteľa, alebo prijímateľa. Skúste najprv odoslať email na rovnakú adresu bez prílohy.

Neprichádza pošta z niektorej adresy.
♦ Overte či odosielateľ zadáva správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela správu s prílohou, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech zašle email najprv bez prílohy.
♦ Skontrolute, či Váš Thunderbird neoznačil jeho poštu za spam a nepresunul ju do spamového koša. Skontrolujte Adresár Nevyžiadaná pošta (Spam), ktorý sa nachádza pravdepodobne niekde pod adresárom Doručená pošta.

Upozornenie: nastavenie Office Outlook a Windows Mail je v malých detailoch odlišné ale v zásade je možné použiť tento návod


Program Outlook Expres spustíte kliknutím myšou na ikonu na pracovnej ploche
(ak nemáte jeho ikonu s dvoma modrými šipkami a obalkou na pracovnej ploche, tak program spustíte cez Štart>Programy>Outlook Expres)

1.
Kliknite v menu „Nástroje>Kontá“ a do záložky „Pošta“
Kliknete na Pridať>Pošta (vo Windows Email Pridať>Emailové konto>ĎALEJ)

2.
V okne Vaše meno, do poľa Zobrazované meno, zadáte meno, ktoré sa má zobrazovať príjemcom v kolonke „Od“ Potom kliknite na tlačítko „ĎALEJ“

3.
V okne Adresa internetovej pošty (vo WindowsMail sa volá Internetová e-mailová adresa a v niektorých, najmä starších verziách treba najprv zvoliť: „Už mám adresu el. pošty, ktorú chcem používať“) zadáte do políčka e-mailová adresa (v niektorých verziách Adresa internetovej pošty) Vašu adresu.

4.
V okne Názvy poštových serverov (vo WindowsMail sa volá Nastaviť e-mailové serverynecháte predvolený typ servera prichádzajúcej pošty POP3.
Do políčok Server prichádzajúcej pošty (POP3,…) a Server pre odchádzajúcu poštu (SMTP) zadáte Vaše prístupové údaje v tvare pop3.NAZOVDOMENY.TLD a smtp.NAZOVDOMENY.TLD
(TLD=Top Level Domena .sk, .com, .eu, …)

(ak sa tu nachádza možnosť Server odosielanej pošty vyžaduje overenie, tak ju zapnite – označte háčikom)

5.
V okne Internetová pošta – prihlásenie zadáte do políčka Názov konta Vaše PRÍSTUPOVÉ MENO (celá emailová adresa) a do políčka Heslo Vaše prihlasovacie HESLO.
Odporúčame označiť voľbu Zapamätať si heslo.
Voľbu Prihlásť sa s použitím Overenia zabezpečenia heslom (SPA) (nemachádza sa vo WindowsMail) nechajte vypnutú.

6.
V poslednom okne kliknite DOKONČIŤ.

7.
Vojdete znova do menu „Nástroje>Kontá“ a do záložky „Pošta“
Pod nápisom Konto (vo WindowsMail Pošta) označte Vami vytvorené konto (raz kliknete myšou na jeho názov) a kliknite Vlastnosti.

8.
V otvorenom okne vojdite do záložky Servery a skontrolujte, prípadne ak treba upravte, nastavenia nasledovne:
Typ servera prichádzajúcej pošty „POP3“
Prichádzajúca pošta (POP3) – podľa Vašich prístupových údajov
Odchádzajúca pošta (SMTP) – podľa Vašich prístupových údajov
Názov konta – Vaše PRÍSTUPOVÉ MENO (celá mailová adresa)
Heslo – Vaše HESLO
Voľba Zapamätať heslo – Odporúčame zapnúť (označené háčikom)
Voľba Prihlasovať sa s použitím overenia zabezpečeným heslom – Vypnuté (prázdny štvorček)
Voľba Server vyžaduje overenie – Zapnuté (označené háčikom)
Ak máte všetky nastavenia správne, tak kliknite myšou na tlačítko NASTAVENIE

9.
V otvorenom okne je potrebné označiť voľbu Použiť rovnaké nastavenia ako server na prijímanie pošty.
Nakoniec kliknete OK a v dalšom okne takisto OK

10.
Po uvedených úpravách by Vám mala začať prichádzať a odchádzať pošta, samozrejme za predpokladu, že počítać je pripojený k internetu a že pri korešpondencii používate správne emailové adresy. 🙂

=============================================

Zabezpečené pripojenie SSL
Ak sa rozhodnete využívať zabezpečené pripojenie SSL, je potrebné zmeniť čislo portu pre odchádzajúcu poštu SMTP na 465 a server odchádzajúcej pošty na: smtp.nic.sk.
Pre POP3 použite port 995 a server pop3.nic.sk.
Pre IMAP použite port 993 a server imap.nic.sk
Bez zakúpenia certifikátu k emailom Vás však emailový klient bude upozorňovať, že nemáte platný certifikát a je potrebné potvrdiť bezpečnostnú výnimku.


 

Najčastejšie problémy pri nastavení:

Pošta prichádza ale neodchádza.
♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty (bod 8 a 9 v predošlom postupe)
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo priamo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465, nastavte zabezpečenie SSL a použite server: smtp.nic.sk

Odoslaná pošta sa mi vracia.
♦ Overte či zadávate správnu emailovú adresu
♦ Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, overte situáciu, prípadne skúste email na uvedenú adresu odoslať o niekoľko hodín neskôr
♦ Ak posielate prílohu, tak skontrolujte, či nie je väčšia ako povoluje server odosielteľa, alebo prijímateľa. Skúste najprv odoslať email na rovnakú adresu bez prílohy.

Neprichádza pošta z niektorej adresy.
♦ Overte či odosielateľ zadáva správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela správu s prílohou, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech zašle email najprv bez prílohy.
♦ Skontrolute, či Váš Outlook neoznačil jeho poštu za spam a nepresunul ju do spamového koša. Skontrolujte Adresár Nevyžiadaná pošta (Spam), ktorý sa nachádza pravdepodobne niekde pod adresárom Doručená pošta.

Nastavenie konta ako IMAP.
-bez SSL použite port 143. Názov servra IMAP: imap.DOMENA.TLD
-so zabezpečením pripojenia SSL použite port 993. Ak k emailom nemáte zakúpeny SSL certifikát, tak pri zapnutej voľbe SSL si emailový klient zrejme vyžiada potvrdenie bezpečnostnej výnimky. Alebo použite Názov servra IMAP: imap.nic.sk
 

Na mazanie emalov iba z jedného – konkrétneho priečinka je vhodné požiť emailový klient (Outlook, Thunderbird, Windows Live Mail, Lotus…) v nastavení IMAP. Emaily ktoré zmažete z hociktorého priečinka budú automaticky zmazané zo servra.
POZOR: Po zmazaní ich už nebude možné obnoviť.

mazanie emailov outlook

Ak chcete zmazať všetky doručené emaily tak, aby vám ostali vo vašom počítači, ale boli zmazane zo servra, je možné použiť aj emailového klienta v nastavení POP3. Zmaže však iba emaily z doručenej pošty. V spresnení vypnete voľbu, aby originály emailov, nechával na servri.
POZOR: Po stiahnutí zo servra budete mať všetky doručené emaily iba v počitači a na servri ich nebude možné obnoviť.

Na mazanie emailov iba z jedného – konkrétneho priečinka je možné použiť aj rozhranie webmail.nic.sk . V „Osobné nastavenia – Priečinky“ si zvolíte adresár, z ktorého chcete zmazť emaily a dolu (ikona ozubeného kolieska) kliknete „Vyprázniť“.

Je potrebné rozlišovať či ide naozaj o SPAM, alebo o správy o nedroučení (Undelivered Mail ….)

Filtrovanie spamu

Ak je to naozaj SPAM, teda nevyžiadaná reklamná, alebo obťažujúca pošta, ktorú spamfilter na servi neodiltroval, tak si skontrolujte na webmail.nic.sk nastavenie priečinka nevyžiadanej pošty.
NASTAVENIA – ŠPECIÁLNE PRIEČINKY – NEVYŽIADANÁ POŠTA musí byť zvolené SPAM

spam filter

Ďalej si skontrolujte vo filtri správne filtrovanie spamu 


Ďalšie dofiltrovanie emailov je možné nastaviť si v emailovom klientovi (Outlook, Thunderbrid, Windows Mail, Lotus atď.).
Alebo si filter nastavíte cez webmail.nic.sk v OSOBNÉ NASTAVENIA – FILTRE.
Mailový server štandardne odmazáva a do schránok nedoručuje asi 2/3 emailov, ktoré sú evidentné spamy. No pri prísnejšom nastavení filtrovania hrozí, že prestanú byť doručované aj emaily, ktoré nie sú SPAMy.

Ak ide o správy o nedoručení (Undelivered Mail ….) a prichádza ich denne niekoľko desiatok, tak je možné, že niekto (robot) získal vaše heslo do schránky a generuje z nej spamy. Hrozí, že kôli bezpečnosti, bude vaša emailová schránka na mailservri zablokovaná.
Zmente si heslo do schránky na adrese admin.nic.sk/users a zabráňte jeho opätovnému zneužitiu. Nepoužívajte heslo v nezabezpečenom počítači, alebo pri pripojení cez neabezpečenú sieť (free WiFi, domáca nekryptovaná WiFi). Nezasielajte heslo odpoveďou na podvodné emaily, ktoré ho od vás vyžadujú, pod zámienkou údržby schránky. Na údržbu schránky od vás správca nepotrebuje heslo a nepotrebuje vidieť emaily, ktoré v nej máte.

Ide o problém s doplnkami, ktoré sa snažia načítať nejaký súbor.
Je potrebné postupne vypínať rozšírenia cez Nástroje – Doplnky (Tools – Extensions) alebo nainštalovať nanovo emailový klient Thunderbird.

AK MÁTE AKÚKOĽVEK POCHYBNOSŤ ČI UPOZORNENIE NA PREPLNENÚ EMAILOVVÚ SCHRÁNKU JE OD NÁS, TAK NÁM EMAIL S VÝZVOU PREPOŠLITE NA info@nic.sk s doplňujúcou otázkou, či upozornenie je od nás.
Naše upozornenia na preplnenie schránky sú iba jednoduché textové oznámenia o stave preplenia. Neobsahujú žiadne výzvy, kde treba niekam klikať, vypĺňať vaše údaje, vypĺňať heslá alebo odpovedať na iný email ako na info@nic.sk.

(napríklad: 11.11.2017 bol zaznamenaný podvodný email s predmetom „Vážení Užívatelia“, ktorý vyžaduje meno, heslo a alternatívny email.)

Všeobecné znaky podvodného emailu:

  • email odosielateľa nie je v tvare …@nic.sk
  • obsahuje výzvu klikať na odkaz (link)
  • žiada vaše osobné údaje
  • žiada od vás heslo
  • žiada zaslať odpoveď na adresu, ktorá nie je v tvare …@nic.sk (info-@nic.sk)
  • text nie je v slovenčine, alebo je v chybnej slovenčine. Často ide o preklad automatickým translátorom v nižšej kvalite.

♦ Overte či odosielateľ zadáva správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela správu s prílohou, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech zašle email najprv bez prílohy.
♦ Skontrolute, či Váš Outlook neoznačil jeho poštu za spam a nepresunul ju do spamového koša. Skontrolujte Adresár Nevyžiadaná pošta (Spam), ktorý sa nachádza pravdepodobne niekde pod adresárom Doručená pošta.
♦Ak sa odosielateľovi vráti správa o nedoručení (UNDELIVERED MAIL), tak je v nej zvyčajne uvedený aj dôvod nedoručenia. Prípadne nech správu o nedoručení prepošle svojimu správcovi mailservera.

♦ Overte, či zadávate správnu emailovú adresu.
Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, overte situáciu, prípadne skúste e-mail na uvedenú adresu odoslať o niekoľko hodín neskôr.
♦ Ak posielate prílohu, tak skontrolujte, či nie je väčšia ako povoluje server odosielateľa, alebo prijímateľa. Skúste najprv odoslať email na rovnakú adresu bez prílohy.
♦ Kôli spam filtrom je potrebné, aby každý e-mail mal predmet, telo a aby počet príjemcov nepresiahol rozumnú hranicu (záleži od nastavenia konkrétneho SPAM filtra).
♦Ak sa vám vráti správa o nedoručení (UNDELIVERED MAIL), tak je v nej zvyčajne uvedený aj dôvod nedoručenia. Prípadne, ak je pre vás nezrozumiteľná, ju prepošlite nám na info@nic.sk.

♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty (podľa nastavenia na moj.nic.sk Domény – Emaily – Nastavenie emailov – záložka Nastavenie e-mailových klientov).
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465 a nastavte zabezpečenie SSL. (SMTP server Vám potom odporúčame zmeniť na smtp.nic.sk)
♦ Ak vám nefunguje prijímanie, alebo odosielanie emailov cez emailový klient (najmä Iphone a niektoré verzie Outlook), tak si nastavte server prichádzajúcej aj odchádzajúcej pošty podľa nastavení ako máte uvedené na novy.nic.sk(napr. mail9.nameserver.sk).
♦ Bola zavedná GeoIP ochrana emailov. Ak ste v zahraničí, tak si musíte povoliť krajinu, v ktorej sa nachádzate. Ak používate Gmail, je potrebné povoliť USA a Írsko. 

Áno, je možné nastaviť si sťahovanie emailov do klienta v mobilnom telefóne. Pre niektoré telefóny je vhodnejšie nastaviť si POP3 a pre niektoré IMAP. Ohľadom nastavení konkrétneho telefónu je však potrebné  kontaktovať výrobcu telefónu.

Pozrite si aj našu nápovedu pre mobilné telefóny:

ANDROIDI-PHONE / SYMBIAN

Nastavenie vykonáte na adrese roundcube.sk Nastavenia – Nastavenia e-mail schránok – Automatická odpoveď.
Prípadne prihlásením do administrácie domény na adrese moj.nic.sk  Pôjdete do menu Domény – Emaily – Emailové schránky – preklik na UPRAVIŤ – záložka AUTOODPOVEDAČ

Prihlásite sa do administrácie emailovej schránky na adrese
moj.nic.sk
Úpravu emailovej schránky nájdete v menu EMIALY – EMAILOVÉ SCHRÁNKY

Ak neviete heslo do administrácie tak si ho môžete pregenerovať cez voľbu zabudnutého hesla na:
new.nic.sk/auth/lost

Prihlásite sa do administrácie emailovej schránky na adrese
novy.nic.sk
Presmerovanie nastavíte cez úpravu emailovej schránky v menu EMIALY – EMAILOVÉ SCHRÁNKY

Nastaviť si sťahovanie e-mailov do počítača môžete vďaka našej nápovede. Vyberte si druh programu, do ktorého chcete Vašu korenšpodenciu sťahovať:

OUTLOOK / THUNDERBIRD GMAIL WINDOWS MAIL /


Do emailového klienta, s nastaveným šifrovaním SSL, je potrebné používať názvy serverov také, aké nájdete po prihlásení na novy.nic.sk v menu Emaily – Nastavenie emailov.
t.j. v tvare: mailX.nic.sk (X-číslo mailservera).

Pre staršie účty (založené pred 1.6.2018) môžu naďalej poúžívať aj:
so šifrovaním SSL:
IMAP server: imap.nic.sk (port 993)
POP3 server: pop3.nic.sk (port 995)
SMTP server: smtp.nic.sk (port 465)

Pre emailové účty bez šifrovania môžete používať nastavenia:
bez šifrovania:
imap.DOMENA.TLD (port 143)
pop3.DOMENA.TLD (port 110)
smtp.DOMENA.TLD (port 25)

Prihlasovacie meno: /celá emailová adresa/

nastavenie MX záznamov, ak používate vlastné DNS:
DOMENA.TLD MX 10 mailin.mx-hub.cz
DOMENA.TLD MX 10 mailin.mx-hub.sk
DOMENA.TLD MX 10 mailin.mx-hub.net
DOMENA.TLD MX 10 mailin.mx-hub.eu

Load More

Nenašli ste, čo ste hľadali?