Kto môže byť držiteľ .SK domény?

Držiteľom / majiteľom domény (na obdobie, na aké má doménu uhradenú) sa od 1.9.2017 môže stať občan alebo právnická osoba, ktorá má poštovú doručovaciu adresu v EHP (EU+Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.
Doručovacia adresa slúži na kontaktovnie majiteľa napríklad v prípade právnych sporov o vlastníctvo domény. Ak majiteľ nezareaguje na prípadnú výzvu, ktorú mu register zašle na doručovaiu adresu, tak hrozí zrušenie vlastníctva domény.