Chcem si zmeniť názov domény:

Doménový nazov je unikátny a jeho platnosť všade na svete je štandardne jeden rok (alebo násobok roka). Nie je možné ho prepísať. Je však možné objednať si nový doménový názov a pôvodný nechať na konci platnosti exspirovať.