Môže si niekto zaregistrovať doménu, ktorá je platne registrovaná?

Doména je unikátna a pokiaľ je platne registrovaná, nikto iný si ju nemôže znova registrovať. Je však možné registrovať si rovnakú doménu druhej úrovne na inej TLD (koncovke).


Napríklad: doména nic.sk je registrovaná. Je však možné objednať si doménu nic.com, nic.eu. nic.cz. Samozrejme za predpokladu, že doménový názov s inou koncovkou je voľný. Na overenie, či je doménový názov voľný, môžete použiť overovač na našej stránke.