Ako pošlem screenshot (snapshot – fotku obrazovky) s chybovým hlásením?

Stlačením klávesy PrtScr (Print Screen), ktorá sa zvyčajne nachádza v pravej hornej časti klávesnice získate fotku obrazovky (nezobrazi sa Vám žiadne hlásenie na monitore).
Následne si otvoríte nejaký grafický editor (napr. Skicár/Paint) prípadne môžte použiť napr. Word a pomocov pravého tlačítka myši a voľby prilepiť/ vložiť (ctrl+V) vložíte fotku obrazovky.
Takto uložený obrázok zašlete ako prílohu.
Vo Windows10 je možné použiť NÁSTROJ NA VYSTRIHOVANIE (Snipping Tool) ktorý nájdete v menu počítača: VŠETKY APLYKÁCIE – PRÍSLUŠENSTVO
V mobilných zariadeniach sa dá najčastejšie spraviť screenshot (snapshot) stlačením navigačného tlačidla spolu s niektorým bočným tlačidlom.