Ako si zmením údaje v osobnom profile a na faktúre?

Fakturačné údaje na vystavenej faktúre neprepisujeme.
Faktúru vystavuje automat na základe uhradenej predfaktúry.
Ak nie sú údaje na predfaktúre správne, je potrebné ich zmeniť skôr, ako uhradíte predfaktúru.

Na zmenu údajov je potrebné sa prihlásiť na moj.nic.sk
Ak si nepamätáte meno a heslo, tak použite voľbu zabudnutého hesla.

Zmenu fakturačných údajov vo vašom profile vykonáte v menu Môj účet – Profil – klik na tlačítko „Zmeniť odberateľa“ – vyplnenie nových údajov.
Zmena sa nevykoná automaticky a musí ju niekto na našej strane schváliť, preto to môže trvať do 3 pracovných dní.

Ak ste už obdržali faktúru na nesprávne údaje, je ešte potrebné po zmene údajov v profile požiadať o prepis vystavenej a neuhradenej predfaktúry cez tlačítko „Požiadavka“ vľavo dolu.
V požiadavke uvediete číslo predmetnej predfaktúry.