Chodí mi veľa SPAMU (správ o nedoručeni emailu).

Je potrebné rozlišovať či ide naozaj o SPAM, alebo o správy o nedroučení (Undelivered Mail ….)

Filtrovanie spamu

Ak je to naozaj SPAM, teda nevyžiadaná reklamná, alebo obťažujúca pošta, ktorú spamfilter na servi neodiltroval, tak si skontrolujte na webmail.nic.sk nastavenie priečinka nevyžiadanej pošty.
NASTAVENIA – ŠPECIÁLNE PRIEČINKY – NEVYŽIADANÁ POŠTA musí byť zvolené SPAM

spam filter

Ďalej si skontrolujte vo filtri správne filtrovanie spamu 


Ďalšie dofiltrovanie emailov je možné nastaviť si v emailovom klientovi (Outlook, Thunderbrid, Windows Mail, Lotus atď.).
Alebo si filter nastavíte cez webmail.nic.sk v OSOBNÉ NASTAVENIA – FILTRE.
Mailový server štandardne odmazáva a do schránok nedoručuje asi 2/3 emailov, ktoré sú evidentné spamy. No pri prísnejšom nastavení filtrovania hrozí, že prestanú byť doručované aj emaily, ktoré nie sú SPAMy.

Ak ide o správy o nedoručení (Undelivered Mail ….) a prichádza ich denne niekoľko desiatok, tak je možné, že niekto (robot) získal vaše heslo do schránky a generuje z nej spamy. Hrozí, že kôli bezpečnosti, bude vaša emailová schránka na mailservri zablokovaná.
Zmente si heslo do schránky na adrese admin.nic.sk/users a zabráňte jeho opätovnému zneužitiu. Nepoužívajte heslo v nezabezpečenom počítači, alebo pri pripojení cez neabezpečenú sieť (free WiFi, domáca nekryptovaná WiFi). Nezasielajte heslo odpoveďou na podvodné emaily, ktoré ho od vás vyžadujú, pod zámienkou údržby schránky. Na údržbu schránky od vás správca nepotrebuje heslo a nepotrebuje vidieť emaily, ktoré v nej máte.