Čo je administračná, fakturačná a poštová adresa?

V MOJE ADRESY sú:
Administračné adresy – Údaj držiteľa, aký má byť pri doméne zapísaný a zobrazovaný v whois.
Na túto emailovú adresu su posielané prístupy k hostingu a upozornenia na expiráciu domény
Fakturačné adresy – Údaj na koho má byť vystavená faktúra za doménu a webhosting.
Na tento email je zasielaná faktúra.
Poštové adresy – Adresa, na ktorú majú byť zasielané poštové zásielky (napr. papierová faktúra).