Čo znamená stav .SK domény EXPIRED (DEACTIVED, HELD, DELETED…)?

OK (DOM_OK)(1 rok)– doména je platne registrovaná na rok.
WARNED (DOM_WARN) (14 dní) – domeńa je platne registrovaná a je 28-15 dní pred expiráciou.
LAST NOTIFIED (DOM_LNOT) (14 dní) – doména je platne registrovaná a je 14-0 dní pred expiráciou.
EXPIRED (DOM_EXP) (14 dní) – doména je v stave 0-14 dní po expirácii. Je nefunkčná. Na predĺženie jej platnosti stačí vykonať úhradu za doménu.
HELD(DOM_HELD)(28 dní) -doména je v stave 15-42 dni po expirácii. Na obnovenie platnosti je potrebné uhradiť doménu a formulárom F5 opätovne potvrdit registrátora domény.
DELETED(DOM_DEL)(1 deň) – doména je v stave 43 dní po expirácii. Nasledovný deň bude uvoľnená na novú registráciu.
LOCKED(DOM_LOCK) (14 dní) – doména je dočasne, na 14 dni, rezervovaná a čaká sa na akceptovanie držiteľa (formulár F1) alebo na potvrdenie zmeny údajov držiteľa, alebo nového registrátora domeny (formulár F7)
TA(DOM_TA) (14 dní) – doména je technicky akceptovaná. Musí byť do 14 dní uhradená na rok  Inak sa dostane do stavu DEACTIVATED.
DEACTIVATED (DOM_DAKT) (14 dní) – doména nebola počas stavu TA uhradená. Je deaktivovaná, stále je rezervovaná pre držiteľa. Je ju ešte do 14 dni stále možné uhradiť na rok.