IP ochrana + GeoIP

Kvôli ochrane emailových schránok bola zavedená GeoIP ochrana emailov.
Ak niekto získa heslo do vašej Email schránky, či už pripojením cez nazabezpečené pripojenie (napriklad FreeWiFi, zdieľaná sieť,..) alebo cez napadnutý počítač/zariadenie. Tak nedokáže posielať spamy z vašej schrány z krajiny, ktorú nemáte povolenú.

Predovelené je posielanie iba zo Slovenska a okolitých štátov.
Ak chcete povoliť posielanie emailov z iného štátu, tak si ho do zoznamu povolených krajín pridáte cez moj.nic.sk v menu

  1. Domény – Emaily – Nastavenie emailov – záložka  „IP ochrana + GeoIP“ nastavíte globálne GeoIP pre všetky schránky

  2. Domény – Emaily – Emailové schránky – tlačítko „Upraviť“ pri emailovej schránke – záložka  „IP ochrana + GeoIP“  nastavíte GeoIP pre konkrétnu schránku.

Prioritu má nastavenie GeoIP pre schránku. Ak schránka nemá nastavené GeoIP, tak pre ňu platí globálne GeoIP .