Je možné SSH pripojenie?

Ak máte objednaný hosting, tak môžete využívať aj SSH pripojenie cez konzolu (napr. PuTTy).
K dispozícii máte dočasné SSH pripojenie na 1 hodinu, ktoré je bezplatné a je potrebné ho vždy po hodine znova aktivovať.
Alebo trvalé SSH spoplatnené pripojenie (3,-centy na deň). Poplatok sa odrátava z predplateného kreditu.
Obe možnosti si aktivujete cez Control panel moj.nic.sk v menu FTP a súbory – SSH.