Kde si môžem presmerovať emailovú schránku na inú adresu?

Prihlásite sa do administrácie emailovej schránky na adrese
novy.nic.sk
Presmerovanie nastavíte cez úpravu emailovej schránky v menu EMIALY – EMAILOVÉ SCHRÁNKY