Na stránke sa mi zobrazuje varovanie že je zavírená.

 Pravdepodobne bol napadnutý niektorý z počítačov na ktorom ste mali uložené FTP heslo, alebo heslo do redakčného systému a heslo Vam bolo ukradnuté robotom. Alebo váš CMS má bezpečnostné diery.
♦ Je potrebné vyčistiť všetky počítače a zmeniť si heslo do FTP cez administračné rozhranie moj.nic.sk.
Ak máte aktivovanú databázu, preverte aj tú a ak je to potrebné zmeňte si aj toto heslo.
♦ Následne nahrajte obsah webstránky nanovo. Dajte si pritom pozor, aby obsah, ktorý nahrávate, neobsahoval ani časť vírusového kódu, inak sa teto zasa rozšíri na celú stránku. Z tohto dôvodu je scanovanie napadnutej stránky často účinné iba na krátky čas, pokiaľ sa vírus znova nerozšíri na celú stránku.
♦ Aby ste problému do budúcna predišli, odporúčame Vám neukladať si heslo do počítača, prípade ho ukladať iba do dostatočne zabezpečeného počítaca, so zabezpečenou sieťou a do FTP klienta, ktorý heslo kryptuje.
♦ Prípadne ak používate redakčný systém CMS (Joomla, Word Press, PrestaShop,…) – je potrebné zmeniť si heslo aj do CMS a aktualizovať si na verziu, ktorá je zabezpečená a neobsahuje bezpečnpstné diery.
♦ Ak sa Vám v prehliadači Mozilla Firefox alebo Google Chrome zobrazuje varovanie o útočnej stránke, je potrebné aby ste, po vykonaní opatrení, ešte požiadali, cez webmasters tools (služba google), o vyradenie stránky zo zoznamu škodlivých stránok.