Nastavenie automatickej emailovej odpovede v čase neprítomnosti:

Nastavenie vykonáte na adrese roundcube.sk Nastavenia – Nastavenia e-mail schránok – Automatická odpoveď.
Prípadne prihlásením do administrácie domény na adrese moj.nic.sk  Pôjdete do menu Domény – Emaily – Emailové schránky – preklik na UPRAVIŤ – záložka AUTOODPOVEDAČ