Nastavenie e-mailu v mobilnom operačnom systéme Android

1. Medzi aplikáciami si vyhľadajte aplikáciu E-mail. Ak nemáte nastavený žiadny e-mail, zvoľte si pridať e-mail a vyplňte mail, ktorý chcete pridať a zadajte heslo.

2. Spomedzi možností vyberte možnosť POP3.

3. Vyplňte užívateľské meno (e-mail, ktorý chcete pridať), zadajte heslo a nastavte server POP nasledovne:

pop3.nazov-vasej-domeny.TLD (TLD=Top Level Doména napr. .sk, .com, .eu)

port: 110

Typ zabezpečenia: žiadne

Ak potrebujete používať pop3 na porte 995, tak je potrebne zapnúť šifrovanie SSL a po uložení potvrdiť akceptovanie výnimky, alebo všetkých certifikátov (pokiaľ nemáte sakúpený SSL certifikát pre emaily na vašej doméne).

(Ak chete konto použivat ako IMAP tak server si nastavte imap.nazov-vasej-domeny.TLD a port 143 bez zapnutej voľby SSL a 993 so zapnutou voľbou SSL).

4. V ďalšiom kroku nastavíte Server odchádzajúcej pošty nasledovne:

SMTP: smtp.nic.sk

PORT: 465

Typ zabezpečenia: SSL (prijať všetky certifikáty).

5. Zvolíme si, ako intenzitou sa má sťahovať pošta do mobilného telefónu. Prípadne, či chcete byť upozornený na príchod správy.

6. V poslednom kroku si zvolíme názov účtu a meno, ktoré sa má zobrazovať prijímateľom pošty.