Nastavenie e-mailu v mobilnom telefóne I-phone

1. V mobilnom telefóne vyhľadajte aplikáciu Mail a vyberte položku Ostatné.


2. Zvoľte príjímanie pošty cez IMAP a nastavte nasledovné údaje:

Server prichádzajúcej pošty:

Meno: Uvediete také, aké chcete, aby sa zobrazovalo.

Adresa: meno@nazov-vasej-domeny.sk

Hostitel: imap.nazov-vasej-domeny.sk

3. Nastavte si aj server odchádzajúcej pošty:

Hostiteľ: smtp.nazov-vasej-domeny.sk

Užívateľ: mailová adresa, ktorú chcete pridať

4. Mail je spustený.

Najčastejšie problémy pri nastavení:

Pošta prichádza ale neodchádza.
♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty cez NASTAVENIA>ÚČTY>rozkliknúť schránku>SERVER ODCHÁDZAJÚCEJ POŠTY
-meno (emailová adresa) a heslo majú byť rovnaké, ako na prichádzajúcu poštu.
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo priamo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465 a nastavte zabezpečenie SSL

Odoslaná pošta sa mi vracia.
♦ Overte či zadávate správnu emailovú adresu (neobsahuje medzery na začiatku, alebo na konci adresy atď.).
♦ Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, pokúste sa to overiť, alebo email pošlite o niekoľko hodín neskôr
♦ Pri posielaní prílohy overte, či nie je väčšia ako povoľuje server prijímateľa. Pošlite najprv email na rovnakú adresu bez prílohy.
♦ Ak sa vám vráti správa o nedoručení (UNDELIVERED), tak si z nej prečítajte dôvod neoručenia, prípadne ju prepošlite nám.

Neprichádza pošta z niektorej adresy.
♦ Overte či odosielateľ používa správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela prílohu, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech pošle email bez prílohy.
♦ Skontrolute, či Váš klient neoznačil jeho poštu za spam a nepresunul ju do nevyžiadanej pošty (Spam).
♦Ak sa odosielateľovi vráti správa o nedoručení, tak je v nej aj dôvod nedoručenia. Nech to preverí so svojim správcom mailservera.

Nastavenie konta ako IMAP.
Názov servra IMAP zadáte imap.DOMENA.TLD
-bez SSL použite port 143
-so zabezpečením pripojenia SSL použite port 993. Ak k emailom nemáte zakúpeny SSL certifikát, tak pri zapnutej voľbe SSL si emailový klient zrejme vyžiada potvrdenie bezpečnostnej výnimky.
♦Ak sa vám nesynchronizuje niektorý priečinok, tak v NASTAVENIA>ÚČTY>ROZŠÍRENÉ>IMAP skontrolujte či je názov priečinka (podpriečinok „Prijaté“) pomenovaný rovnako, ako je názov na webmail.nic.sk v OSOBNÉ NASTAVENIA>Špeciálne priečinky.