Nastavenie e-mailu vo Windows Mail

1. V ponuke programov si nájdete Windows mail a spustíte nastavenia e-mailového účtu.

2. Po otvorení programu si vyberte v menu možnosť Tools / Nástroje a otvorte Accounts / účty. 

3. Pre vytvorenie nového účtu vyberte položku E-mail account.

4. V ďalšiom kroku je potrebné zadať svoje meno a priezvisko (tak, ako sa bude zobrazovať iným po prijatí e-mailu).

5. Vložte mailovú adresu, ktorú chcete nastaviť.

6. V ďalšiom kroku je potrebné nastaviť servery pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu nasledovne:

Prichádzajúca pošta: pop3.nazovdomeny.sk

Odchádzajúca pošta: smtp.nazovdomeny.sk

7. Nasleduje zadanie vášho užívateľského. Po zadaní údajov pokračujte ďalej, nastavenie by malo byť dokončené.

Najčastejšie problémy pri nastavení:

Pošta prichádza ale neodchádza.
♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty cez Súbor>Možnosti>E-mailové kontá>Vlastnosti>Servery: Ochádzhajúca pošta SMTP
♦ Nezabudnite zapnúť voľbu: „Server vyžaduje overenie“.
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo priamo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465, nastavte zabezpečenie SSL a zmeňte server odchádzajúcej pošty na: smtp.nic.sk

Odoslaná pošta sa mi vracia.
♦ Overte či zadávate správnu emailovú adresu (nie sú v nej medzery na začiatku, alebo na konci atď.).
♦ Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, skúste si to overiť, prípadne skúste email na uvedenú adresu odoslať o niekoľko hodín neskôr
♦ Ak posielate prílohu, tak skontrolujte, či nie je väčšia ako povoluje server odosielteľa, alebo prijímateľa. Skúste najprv odoslať email na rovnakú adresu bez prílohy.

Neprichádza pošta z niektorej adresy.
♦ Overte či odosielateľ zadáva správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela správu s prílohou, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech zašle email najprv bez prílohy.
♦ Skontrolute, či WindowsMail nepresunul email do spamového koša (Junk, Spam).
♦Ak sa odosielateľovi vráti správa o nedoručení, tak si v nej môže prečítať dôvod nedoručenia. Prípadne mu s tým pomôže jeho správca mailservera.

Nastavenie konta ako IMAP.
Názov servra IMAP zadáte:
-bez SSL použite port 143 a server imap.DOMENA.TLD
-so zabezpečením pripojenia SSL použite port 993 a server: imap.nic.sk
♦Ak sa vám nesynchronizuje niektorý priečinok, tak v Súbor>Možnosti>E-mailové kontá>Vlastnosti>IMAP skontrolujte či:
-v CESTA KOREŇOVÉHO PRIEČINKA máte zadané: „INBOX“
-máte zapnutú voľbu „Zisťovať prijatie nových správ vo všetkých priečinkoch“ a „Uložiť špeciálne priečinky na server IMAP“.
-Máte názov priečinka (v poli „Cesta priečinka“
) pomenovaný rovnako ako je zvolený názov na webmail.nic.sk v OSOBNÉ NASTAVENIA>Špeciálne priečinky.