Nastavenie emailu v aplikácii Microsoft Outlook Express

Upozornenie: nastavenie Office Outlook a Windows Mail je v malých detailoch odlišné ale v zásade je možné použiť tento návod


Program Outlook Expres spustíte kliknutím myšou na ikonu na pracovnej ploche
(ak nemáte jeho ikonu s dvoma modrými šipkami a obalkou na pracovnej ploche, tak program spustíte cez Štart>Programy>Outlook Expres)

1.
Kliknite v menu „Nástroje>Kontá“ a do záložky „Pošta“
Kliknete na Pridať>Pošta (vo Windows Email Pridať>Emailové konto>ĎALEJ)

2.
V okne Vaše meno, do poľa Zobrazované meno, zadáte meno, ktoré sa má zobrazovať príjemcom v kolonke „Od“ Potom kliknite na tlačítko „ĎALEJ“

3.
V okne Adresa internetovej pošty (vo WindowsMail sa volá Internetová e-mailová adresa a v niektorých, najmä starších verziách treba najprv zvoliť: „Už mám adresu el. pošty, ktorú chcem používať“) zadáte do políčka e-mailová adresa (v niektorých verziách Adresa internetovej pošty) Vašu adresu.

4.
V okne Názvy poštových serverov (vo WindowsMail sa volá Nastaviť e-mailové servery) necháte predvolený typ servera prichádzajúcej pošty POP3.
Do políčok Server prichádzajúcej pošty (POP3,…) a Server pre odchádzajúcu poštu (SMTP) zadáte Vaše prístupové údaje v tvare pop3.NAZOVDOMENY.TLD a smtp.NAZOVDOMENY.TLD
(TLD=Top Level Domena .sk, .com, .eu, …)

(ak sa tu nachádza možnosť Server odosielanej pošty vyžaduje overenie, tak ju zapnite – označte háčikom)

5.
V okne Internetová pošta – prihlásenie zadáte do políčka Názov konta Vaše PRÍSTUPOVÉ MENO (celá emailová adresa) a do políčka Heslo Vaše prihlasovacie HESLO.
Odporúčame označiť voľbu Zapamätať si heslo.
Voľbu Prihlásť sa s použitím Overenia zabezpečenia heslom (SPA) (nemachádza sa vo WindowsMail) nechajte vypnutú.

6.
V poslednom okne kliknite DOKONČIŤ.

7.
Vojdete znova do menu „Nástroje>Kontá“ a do záložky „Pošta“
Pod nápisom Konto (vo WindowsMail Pošta) označte Vami vytvorené konto (raz kliknete myšou na jeho názov) a kliknite Vlastnosti.

8.
V otvorenom okne vojdite do záložky Servery a skontrolujte, prípadne ak treba upravte, nastavenia nasledovne:
Typ servera prichádzajúcej pošty „POP3“
Prichádzajúca pošta (POP3) – podľa Vašich prístupových údajov
Odchádzajúca pošta (SMTP) – podľa Vašich prístupových údajov
Názov konta – Vaše PRÍSTUPOVÉ MENO (celá mailová adresa)
Heslo – Vaše HESLO
Voľba Zapamätať heslo – Odporúčame zapnúť (označené háčikom)
Voľba Prihlasovať sa s použitím overenia zabezpečeným heslom – Vypnuté (prázdny štvorček)
Voľba Server vyžaduje overenie – Zapnuté (označené háčikom)
Ak máte všetky nastavenia správne, tak kliknite myšou na tlačítko NASTAVENIE

9.
V otvorenom okne je potrebné označiť voľbu Použiť rovnaké nastavenia ako server na prijímanie pošty.
Nakoniec kliknete OK a v dalšom okne takisto OK

10.
Po uvedených úpravách by Vám mala začať prichádzať a odchádzať pošta, samozrejme za predpokladu, že počítać je pripojený k internetu a že pri korešpondencii používate správne emailové adresy. 🙂

=============================================

Zabezpečené pripojenie SSL
Ak sa rozhodnete využívať zabezpečené pripojenie SSL, je potrebné zmeniť čislo portu pre odchádzajúcu poštu SMTP na 465 a server odchádzajúcej pošty na: smtp.nic.sk.
Pre POP3 použite port 995 a server pop3.nic.sk.
Pre IMAP použite port 993 a server imap.nic.sk
Bez zakúpenia certifikátu k emailom Vás však emailový klient bude upozorňovať, že nemáte platný certifikát a je potrebné potvrdiť bezpečnostnú výnimku.


 

Najčastejšie problémy pri nastavení:

Pošta prichádza ale neodchádza.
♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty (bod 8 a 9 v predošlom postupe)
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo priamo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465, nastavte zabezpečenie SSL a použite server: smtp.nic.sk

Odoslaná pošta sa mi vracia.
♦ Overte či zadávate správnu emailovú adresu
♦ Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, overte situáciu, prípadne skúste email na uvedenú adresu odoslať o niekoľko hodín neskôr
♦ Ak posielate prílohu, tak skontrolujte, či nie je väčšia ako povoluje server odosielteľa, alebo prijímateľa. Skúste najprv odoslať email na rovnakú adresu bez prílohy.

Neprichádza pošta z niektorej adresy.
♦ Overte či odosielateľ zadáva správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela správu s prílohou, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech zašle email najprv bez prílohy.
♦ Skontrolute, či Váš Outlook neoznačil jeho poštu za spam a nepresunul ju do spamového koša. Skontrolujte Adresár Nevyžiadaná pošta (Spam), ktorý sa nachádza pravdepodobne niekde pod adresárom Doručená pošta.

Nastavenie konta ako IMAP.
-bez SSL použite port 143. Názov servra IMAP: imap.DOMENA.TLD
-so zabezpečením pripojenia SSL použite port 993. Ak k emailom nemáte zakúpeny SSL certifikát, tak pri zapnutej voľbe SSL si emailový klient zrejme vyžiada potvrdenie bezpečnostnej výnimky. Alebo použite Názov servra IMAP: imap.nic.sk