Nastavenie emailu v mobilnom operačnom systéme Symbian

1. V aplikácii si vyberte Nastavenia e-mailu/ E-mail settings. V ďalšiom kroku povolte aplikácii prijímať a odovzdávať dáta prostredníctvom internetu.

2. Pokračuje skúška pripojenia a privítanie na začiatku inštalácie.

3. Budete vyzvaní, aby ste napísali názov vášho konta a server sa pokúsi pripojiť.

4. Zadajte prístupové heslo. Mobilný telefón znova kontaktujte server.

5. Ak urobíte chybu, inštalácia si znova vypýta vaše údaje pre zopakovanie správnej voľby.

6.  Mail by mal byť dostupný a mali by ste sa dostať do svojej schránky.