Neprichádza pošta z niektorej adresy.

♦ Overte či odosielateľ zadáva správnu emailovú adresu
♦ Ak odosielateľ posiela správu s prílohou, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech zašle email najprv bez prílohy.
♦ Skontrolute, či Váš Outlook neoznačil jeho poštu za spam a nepresunul ju do spamového koša. Skontrolujte Adresár Nevyžiadaná pošta (Spam), ktorý sa nachádza pravdepodobne niekde pod adresárom Doručená pošta.
♦Ak sa odosielateľovi vráti správa o nedoručení (UNDELIVERED MAIL), tak je v nej zvyčajne uvedený aj dôvod nedoručenia. Prípadne nech správu o nedoručení prepošle svojimu správcovi mailservera.