Odoslaná pošta sa mi vracia.

♦ Overte, či zadávate správnu emailovú adresu.
♦ Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, overte situáciu, prípadne skúste e-mail na uvedenú adresu odoslať o niekoľko hodín neskôr.
♦ Ak posielate prílohu, tak skontrolujte, či nie je väčšia ako povoluje server odosielateľa, alebo prijímateľa. Skúste najprv odoslať email na rovnakú adresu bez prílohy.
♦ Kôli spam filtrom je potrebné, aby každý e-mail mal predmet, telo a aby počet príjemcov nepresiahol rozumnú hranicu (záleži od nastavenia konkrétneho SPAM filtra).
♦Ak sa vám vráti správa o nedoručení (UNDELIVERED MAIL), tak je v nej zvyčajne uvedený aj dôvod nedoručenia. Prípadne, ak je pre vás nezrozumiteľná, ju prepošlite nám na info@nic.sk.