Po aktualizácii stránky vytvorenej v CMS (WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop) sa zmena neukáže na stránke.

Webprehliadače sú nastavené tak, že obsah načitanej stránky si ukladajú do cache (krátkodobej pamäti). Pri opatovom zobrazení rovnakej stránky túto zobrazia zo svojej cache. Aby ju nemuseli neustále nanovo sťahovať celý obsah zo servra.
Každý webprehliadač má nastavený čas tzv. refreshu (znovu načítania – niekoľko minút až hodín), kedy si pri opätovnom zobrazovaní rovnakej stránky automaticky skontroluje, či obsah uložený v jeho cache je stále rovnaký, ako obsahom uloženým na servri.
Ak chcte tento čas autoamtického refreshu skrátiť a prinútiť váš prehliadač aby hneď stiahol aktuálny obsah zo servra, tak je potrebné stlačiť kombináciu kláves Ctrl+F pre windows (alebo Command+R pre Mac).
Ak ste aktualizovali (upgrade) celé CMS na novšiu verziu, a zobrazuje sa vám biela strana, tak možno máte hosting na servri so starším PHP. Môžete požiadať o novšie PHP. Do žiadosti uvediete, aké CMS plánujete použiť a hosting vám podľa toho presunieme na optimálnejší server.