Pošta prichádza ale neodchádza. (Aktializovné 28.12.2017)

♦ Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty (podľa nastavenia na moj.nic.sk Domény – Emaily – Nastavenie emailov – záložka Nastavenie e-mailových klientov).
♦ Preverte či Vám port 25 Vám neblokuje firewall na Vašom počítači, vo Vašej lokálnej sieti, alebo Váš poskytovateľ pripojenia do internetu. Prípadne si zmeňte číslo portu z 25 na 465 a nastavte zabezpečenie SSL. (SMTP server Vám potom odporúčame zmeniť na smtp.nic.sk)
♦ Ak vám nefunguje prijímanie, alebo odosielanie emailov cez emailový klient (najmä Iphone a niektoré verzie Outlook), tak si nastavte server prichádzajúcej aj odchádzajúcej pošty podľa nastavení ako máte uvedené na novy.nic.sk(napr. mail9.nameserver.sk).
♦ Bola zavedná GeoIP ochrana emailov. Ak ste v zahraničí, tak si musíte povoliť krajinu, v ktorej sa nachádzate. Ak používate Gmail, je potrebné povoliť USA a Írsko.