Prečo mi nefunguje webstránka po nahratí (uploade) na server? (aktualizovné 1.12.2016)

 Overte si či ste stránku nahrali do adresára www (hosting zriadený po 1.12.2017 do public_html)
♦ Overte či máte nahratý súbor s názvom index.html resp. index.php.