V Thunderbird sa mi zobrazuje Error [Exception… „Component returned failure code: 0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE)

Ide o problém s doplnkami, ktoré sa snažia načítať nejaký súbor.
Je potrebné postupne vypínať rozšírenia cez Nástroje – Doplnky (Tools – Extensions) alebo nainštalovať nanovo emailový klient Thunderbird.